På Aarhusvest-portalens forside har læsere og brugere haft mulighed for at tilkendegive, om de er tilfredse eller utilfredse med portalen.
Anden erfaring viser, at kun få benytter sig af en sådan mulighed. Derfor gjorde vi os heller ikke de store forventninger om, at ret mange af dem, der besøger portalen, også ville tilkendegive deres mening. Men tak til dem, der gav sig tid til at hjælpe os ved at svare.
¾ af dem, der svarede, giver udtryk for at være tilfredse eller meget tilfredse.
Vi har prøvet at givet svarkategorierne talværdier: Meget tilfreds (2), tilfreds (1), hverken tilfreds eller utilfreds (0), utilfreds (-1) og meget utilfreds (-2). Det giver et svargennemsnit på 0,9, dvs næsten lige på svarkategorien ’tilfreds’.
Det tyder på, at vi ikke er kommet helt skidt fra start. Men det kan blive bedre. Og i hvert fald vil vi bestræbe os på at forbedre portalen. Nu har vi erfaringer at bygge på. Og vi har da heldigvis også vurderinger fra både eksperter og borgere med bud på at forbedre og udvikle portalen.
Vi kan ikke vide, hvem der har svaret hvad i afstemningen, men kun få har givet udtryk for direkte utilfredshed med deres besøg på Aarhusvest-portalen. Vi kan heller ikke vide, om de tilfredse nu også tillægger portalen betydning. Man kan sagtens være tilfreds med noget uden at tillægge det større betydning eller uden at møde det med synderlige forventninger.
Vi vil gøre det bedre
Men vi har et mål for vore bestræbelser for at gøre portalen bedre: Næste gang skal vi opnå et resultat, der er bedre end 0,9.
Vi håber – naturligvis – også på et bedre besøgstal på portalen. Mange er blevet flittige læsere, omend der er “plads” til mange flere læsere. På en sommersøndag som 8. juni havde vi 308 visninger af nyheder, der var 57 besøg på kalenderen, 53 besøg på debatten, og der var i alt 300 visninger af foreninger og projekter i “Alt om Århus Vest”.
Vi linker denne artikel til debatspalten i . Vi håber, borgere i Århus Vest med kritik, forslag, ideer eller anerkendelse vil bruge denne adgang til at hjælpe os med at udvikle aarhusvest-portalen. Redaktionen vil løbende svare og kommentere på debatten.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.