Ordet ’frirum’ går igen mange gange i en samtale med Verner Karkov, der er leder af Livsværkstederne i Gellerup.
Livsværkstederne har lokaler oven over Føtex i City Vest. Her er Cafe Vita det centrale samlingspunkt og det indholdsmæssigt bærende i mange af de aktiviteter, der udgår fra Livsværkstederne. ’Det gode måltid’ er for Verner Karkow ikke blot noget ernæringsmæssigt, men i høj grad også noget socialt og mellemmenneskeligt.
Cafe som kerne i frirum til at komme videre
Cafe Vita har dagligt mellem 50 og 100 gæster og leverer mad til kantiner. 80% af brugerne af Livsværkstederne har anden etnisk baggrund end dansk. Cafeens køkken er trænings- og praktiksted for 15 kursister, der gennem ½ til ¾ år har mulighed for personlig afklaring og indsigt i egne kompetencer og muligheder.
“Livsværkstederne er et værested, hvor den enkelte kan være i fred til at komme videre,” forklarer Verner Karkov, “det kan være med at finde sine egne ben i forhold til arbejdsmarkedet. Vores mentorordning kan hjælpe og vejlede den enkelte, og det kan være lige fra at håndtere problemer med opholdstilladelse til at komme op om morgenen.”
Økonomisk grundlag og projekter
Det økonomiske grundlag for Livsværkstederne er en bevilling fra Århus Kommune på 400.000 kr. og dækning af husleje. Og derudover modtager Livsværkstederne økonomisk støtte til projekter fra flere forskellige sider.
Velfærdsministeriet har netop ydet 350.000 kr., der muliggør en udvidelse af åbningstiden til kl. 19.30 om torsdagen. En deltidsansat aktivitetsmedarbejder skal sammen med frivillige hjælpe brugere fra bogstaveligt talt en spisning i cafeen ud til aktiviteter som sport og almene kulturelle arrangementer, eller f.eks. en tur i biografen eller på fisketur.
Fra Integrationsministeriet er givet bevilling til at bryde isolation gennem en guide-ordning, hvor frivillige kvalificeres til at være ’rejseledsager’ for mennesker med behov for andet end rollemodeller, der er alt for langt væk fra en selv.
Projektet ’Indsats på kanten’ støttes økonomisk af Arbejdsmarkedsstyrelsen og har til formål at hjælpe mennesker fra de socialt svageste grupper til en form for et arbejdsliv.
Forskelle giver ingen værdikonflikter her
“I møde mellem mennesker spiller det ingen rolle, om en bærer kors om halsen, en anden tørklæde om hovedet eller en tredje kjortel på kroppen,” slår Verner Karkov fast med alle ti fingerspidser plantet i bordpladen.
’Samtale’ lyder som et andet nøgleord for Verner Karkov. Han kommer til at nævne Grundtvig i forbifarten, men medgiver at have hans forståelse som grundlag. Verner Karkow benægter pure, at der er konflikter i Livsværkstederne på grundlag af forskellige værdier: “Der kan være negativ undren over, hvad andre kan opnå, på grund af manglende forståelse for, at konkret hjælp indgår i forskellige helheder, men værdikonflikter?- aldrig!”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.