På fredag den 4. juli går startskuddet for Gellerup Højskole. Der er reception i lokalerne på den lukkede Nordgårdskolen for sommerkurserne, og det er også her, højskolen regner med at etablere sig i et par år eller tre, indtil der er kommet en endelig løsning for højskolens placering.

Først sommerkurserne: Hele sommeren igennem vil de tidligere skolelokale være befolket med højskoleelever. Der er to hovedlinjer at vælge imellem, og alle kurser er i øvrigt gratis:

  • Familiesommerkurser i fem uger fra 7. juli til 8. august. Hver uge har sit eget tema, og folk er velkomne til at tage ugerne enkeltvis eller i sammenhæng. Kurserne er for familier med børn, og børn og voksne skal her have nogle gode sommeroplevelser sammen. Læs på højskolens hjemmeside, hvordan familiekurserne foregår.
  • ”Byg en By” – det er tre uger med arkitektur, helhedsplan, 3D-modellering, Fotografi og Tegning. Kurserne løber over uge 28, 29 og 30, og disse kan også tages enkeltvis eller i sammenhæng. Der er en nærmere beskrivelse på højskolens hjemmeside her.
  • Endelig udbyder højskolen en foredragsrække, som kaldes ”Viden om Verden”. Det er hver dag kl. 10-12 i ugerne31 og 32, og emnet falder dermed godt i tråd med Gellerup Højskoles linje, som er Naturvidenskabelig Dannelse.

Man tilmelder sig kurserne ved at gå ind på www.gelleruphojskole.dk
Regner med på lokaler på skolen
Sommerkurserne er en tyvstart på højskolens egentlige virke, som tager fat i starten af 2009. Det har været uafklaret, hvor skolen skal have lokaler, men lige nu er der lagt op til, at en del af Nordgårdskolen kan bruges til højskolen i et par år, og at en enkelt opgang i Gellerupparken kan frigøres til overnatning for højskolens elever.

På længere sigt håber højskolen, at det kulturcenter, som Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj oprerer med, blandt andet vil indeholde lokaler til højskolen.
Læs mere om højskolen på vestbyportalen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.