Den første treårige projektperiode for lejlighedsprojektet udløber til efteråret, men nu er finansieringen af en videreførelse for de næste tre år faldet på plads.
Et partnerskab mellem det private og det offentlige
Lejlighedsprojektet er et partnerskab mellem Boligforeningen Århus Omegn, Viby Andelsboligforening og Socialcenter Syd. De tre partnere har netop indgået aftale om finansiering af foreløbig tre år mere. De to boligforeninger bidrager med hver 25% og Socialcenter Syd med de sidste 50%.

Lejligheden er krumtappen i det lokale samarbejde
Lejlighedsprojektet er omdrejningspunkt for mange af de initiativer, der bliver sat i søen i lokalområdet. Der samarbejdes med skolen, daginstitutionerne, klubben, ungdomsskolen, systuen, Ung til Ung,  kontaktstedet 17+ med flere.

Og naturligvis samarbejdes der tæt med Socialcenter Syd, Arbejdsmarkedscenter Syd og med boligforeningerne. Det er også i lejligheden de forskellige mødregrupper mødes med sundhedsplejersken.
Nye fokusområder i den kommende periode
I lejlighedens første tre år har indsatsen for udsatte børn og unge været hovedformålet.

”Men i den kommende tid skal vi have øje for at udvikle og udvide indsatsområderne,” siger Susanne Stick, som er koordinator i lejlighedsprojektet.

”Lejligheden skal i højere grad være et møde- og værested, hvorfra mange forskellige initiativer kan udspringe. Vi skal være med til at opdyrke det frivillige netværksskabende arbejde,” fortsætter Susanne.
Hjælp og vejledning til mange ting
Fra august holder lejligheden åbent hver tirsdag mellem kl. 10.00 og 16.00, hvor der er mulighed for at få hjælp samt råd og vejledning om mange forskellige emner fx til job- og uddannelse eller sociale spørgsmål, til at forstå breve og afgørelser, til at finde ud af hvilke tilbud og aktiviteter der er i området og meget andet.

Hvis du har brug for at vide mere om lejlighedsprojektet, kan du altid kontakte en af medarbejderne. Der er tre medarbejdere i lejligheden, som kan kontaktes på telefon eller e-post:

  • Socialrådgiver Maria B. Støttrup, tlf.: 51 57 62 25, e-post: msu@fa.aarhus.dk
  • Socialrådgiver Torben henriksen, tlf.: 29 20 45 81, e-post: the@ama.aarhus.dk
  • Socialpædagog Susanne Stick, tlf.: 51 57 56 99, e-post: ssc@fa.aarhus.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.