Rygterne svirrer om tomme lejligheder i Brabrand Boligforening, nedrivning af blokke i Gellerup og beboerbetaling af tomme lejligheder.
Boligforeningens næstformand Keld Albrechtsen har fremlagt tallene for tomme lejligheder og kommenteret dem. ”En vis tendens til tomme lejligheder kan konstateres,” siger han og fortsætter: ”Den er svag i 7-8 afdelinger og mærkbar i Gellerup og Toveshøj. Markedet er sådant, at boligforeningen skal konkurrere med ejerboliger, men for Gellerups og Toveshøjs vedkommende spiller den kombinerede udlejning også ind.”
Boligforeningen er meget opmærksom på de særlige udlejningsregler og drøfter dem med kommunen. Udviklingen i flytninger følges meget nøje for at sikre, at kombineret udlejning og fleksibel udlejning fungerer efter hensigten. ” Vi har sagt til kommunen: Det må ikke føre til alvorlige huslejestigninger, så det er nødvendigt med en løsning, hvis der bliver tomme lejligheder permanent.”
Helhedsplanen
Gennemførelsen af helhedsplanen må ikke medføre huslejetab i andre afdelinger. Boligforeningen deltager ikke i betaling af huslejetab. Hverken de enkelte afdelinger, kommunen eller boligforningen skal have tab. Der forhandles herom med kommunen.
En del af helhedsplanen omhandler anden anvendelse af lejligheder. “Derfor kan vi bruge evt. overskydende til andre formål. En opgang ved Nordgårdskolen kan anvendes til overnatning ved Højskolen. Her forhandles om frigørelse af en blok i Gellerupparken og leje af  ¼ af Nordgårdskolen. Jeg håber på og har meget store forventninger til, det lykkes. Aftalen er ikke juridisk bindende, og det er kun en løsning for en kortere årrække. På længere sigt kan der blive tale om et kulturhus,” mener Kjeld Albrechtsen.
Hejredalskollegiet
Kjeld Albrechtsen forsætter: “Situationen for Hejredalskollegiet er meget kritisk, og det er vi meget opmærksomme på. Det kan ikke fortsætte uden en redningsplan, men det indgår i helhedsplanen, og alternative anvendelser, bl.a. højskolen, kan komme på tale.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.