Uden at vi har mærket ændringen, er Folkeinformation (FI) gået fra at være et projekt til et fast tilbud for borgere af anden etnisk baggrund end dansk. Den treårige projektperiode sluttede ved årsskiftet, og successerne er så markante, at FI fortsætter som fast tilbud med åben og anonym rådgivning i Gellerup og Hasle.

FI-leder Sami Saidana og socialcenterchef Gitte Krogh har netop sat sidste punktum i den afsluttende rapport, og det er rigtig god læsning.
Lige så mange kvinder som mænd
Her er nogle af de vigtigste og målbare resultater

  • Antallet af henvendelser på tre et halvt år blev ikke 14.000 som ønsket i målsætningen, men over 24.000. Heraf var de godt 2000 henvendelser fra professionelle.
  • Andelen af kvinder, der henvender sig, er 48 procent mod mændenes 52 procent. Sami Saidana og Gitte Krogh bemærker derfor i rapporten, at det er en positiv udvikling i forhold til, at især kvinder fra området, som ellers anses for at være isolerede fra det omgivende samfund, har taget initiativ og opsøgt FI for at få råd og vejledning. ”Hvis denne udvikling fortsætter, vil en af samfundets svageste grupper i kraft af FI’s indsats langsomt blive bedre integreret i det danske samfund,” skriver de.
  • FI er blevet en vigtig aktør i lokalsamfundet med en række arrangementer bag sig, og de to nuværende placeringer i Community Centre Gellerup (bibliotek, jobhøjrne, sundhedscenter mv) og Kulturhus Herredsvang (bibliotek, cafe, job- og foreningsrådgivning mv.) er de helt rigtige. Tidligere var FI også i Bispehaven, men her var der ikke henvendelser nok.

“Folkeinformation – En døråbner for en bedre integration i det danske samfund” lyder titlen på rapporten. Målet lige nu er blandt andet at udvide vejledningen til også at foregå ude på virksomhederne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.