Vibysyd.dk skrev for en tid siden om etablering af Borgerservice på Viby Bibliotek. I den anledning er vi blevet spurgt, hvorfor det varer så længe, inden det åbner. Her følger svaret fra rådmand Flemming Knudsen.

Etablering af projektet
“Tak for henvendelsen om etablering af Borgerservice på Viby Bibliotek. Jeg kan godt forstå, at det kan se lidt mærkeligt ud, at det skal tage så lang tid at få lavet Borgerservice på Viby Bibliotek, men der er der gode forklaringer.
Projektet indebærer, at den nye borgerservice-enhed bliver placeret på et meget centralt og synligt sted i biblioteket, nemlig lige til højre for indgangen, der hvor der nu er læsepladser og skønlitteratur.
For at skaffe plads til borgerservice er det nødvendigt at flytte en del af biblioteksaktiviteten ind i den lejlighed, som Politiet tidligere disponerede over. Det kræver både ombygning af denne lejlighed og en hel del rokering af bibliotekets aktiviteter i de øvrige bibliotekslokaler. For ikke at genere bibliotekets drift unødigt er det nødvendigt først at ombygge lejligheden, herunder nedrive en del vægge, derefter flytte biblioteksaktiviteten ind i lejligheden og så etablere borgerservice i de nu frie arealer.”
 
Biblioteksbrugerne skal ikke rammes
“Vi kunne også have valgt en proces, der ville være hurtigere, men det ville betyde, at bibliotekets samling af skønlitteratur og romaner ville være utilgængelig i en længere periode, og det mener jeg er uholdbart. Det skal ikke gå ud over biblioteksbrugerne, at der bliver etableret borgerservice,” udtaler Rådmand Flemming Knudsen.

Tidsplanen
Tidsplanen ser således ud: Nedbrydningen af vægge og gulve mv. i lejligheden starter nu i sommer. Projektering, materiale- og farvevalg sker umiddelbart herefter, således at der er byggestart 1. september. Ombygningen er færdig medio november, hvorefter indretning, hyldeopsætning finder sted. Det tager ca. 14 dage.
Pr. 1. december starter så omrokering og indflytning af biblioteksaktiviteten samt flytning af lokalhistorisk arkiv til kælder under lejligheden. Det forventes også at vare ca. 14 dage, hvor de sidste dage bruges på at flytte materialerne fra det område, hvor borgerservice skal etableres.

Ifølge tidsplanen er man nu midt i december. Så går ombygning og indretning af borgerservicearbejdspladserne i gang, herunder etablering af de nødvendige føringsveje for kabling og installationer. Da julen kommer imellem er det i tidsplanen forudsat, at borgerservice kan ibrugtages medio februar 2009.

“Håber ovenstående har givet et indblik i, at byggeprocesser tager tid – specielt også når der skal tages hensyn til at eksisterende aktiviteter skal fortsætte undervejs,” slutter Flemming Knudsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.