Skal man dømme ud fra 27 beboeres udsagn, så er Gellerupparken et rigtigt godt sted at bo – men der er fortsat problemer.
Det fremgår af sommerens minibeboerundersøgelse i Gellerupparken og Toveshøj.
Der blev hvert sted udvalgt en blok, og så blev der stemt dørklokker, og folk blev interviewet af enten en boligsocial medarbejder fra Naboskaberne eller en beboersekretær fra afdeling 4.
27 beboere deltog i undersøgelsen og de blev stillet de følgende spørgsmål:
1. Hvad, synes du, er godt ved at bo i Gellerup?
2. Hvad synes du, at der skal gøres noget ved?
3. Hvad kan du bidrage med for at forbedre forholdene?
4. Hvordan tror du, at Gellerup/Toveshøj ser ud om fem år?
Man kan udfra svarene, der kom ind, konkludere, at folk generelt er glade for at bo i området. Hvis de flytter fra området, er det ofte for at få et hus med have.
Men der er dog problemer i området Bl.a. skæmmer affaldet, der ligger rundt omkring meget, og selvom Meyernes indsats bliver rost, mener folk stadig ikke, det er nok. Beboerne skal selv yde en indsats, for svineriet er blevet værre den sidste tid.
En af de ting, som også var et problem ved den sidste beboerundersøgelse, var den megen ræsen rundt på knallert og scootere, som kan være til fare for børn, der færdes på stisystemerne. Nogle kommer med forslag om at lave trafikchikaner, så farten på den måde bliver begrænset.
Kender ikke til Helhedsplanen
Direkte adspurgt, svarer en stor del af beboerne, at de ikke har hørt om helhedsplanen fra Gellerupparken og Toveshøj. Det vil borgerportalen fokusere på i løbet af de næste måneder, så alle kan være med fra begyndelsen. Men trods nogle negative kommentarer, er der generelt tilfredshed med at bo i området, og det er givtigt for Naboskaberne at vide, hvis de skal have noget forbedret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.