Der er nu gået to år med at implementere heldagsskolekonceptet på Søndervangskolen. Og det er ikke sket uden visse overgangsproblemer. ”Den væsentligste udfordring vi har haft, har været, på en ny måde at tænke skolen og fritiden ind i en ny fælles ramme for børnene,” siger Søndervangskolens nye leder Rani Bødstrup Hørlyck.

Læsetest placerer Søndervangskolen over gennemsnittet
Den obligatoriske kommunale læsetest, foretaget her i foråret, viser, at heldagsskolen ikke kun har haft problemer, men at den også er en succes. I denne test ligger Søndervangskolen nemlig over landsgennemsnittet, hvilket er en klar forbedring. Det kan være fristende at kæde dette sammen med indførelse af heldagsskolen.
Heldagsskolen kan imødekomme den enkelte elevs behov
Vi har spurgt Rani Bødstrup Hørlyck om, hvilken betydning heldagsskolen har for børnenes læsefærdigheder.  ”Det betyder meget, at vi nu har mulighed for at organisere hverdagen på en anden måde. Skole og fritidsaktiviteter kan tilrettelægges fleksibelt i løbet af dagen og i højere grad gøres individuel, så vi bedre kan imødekomme den enkelte elevs behov,” svarer Rani Bødstrup Hørlyck og fortsætter, ”men konceptet for heldagsskolen skal fortsat udvikles, så det får plads til udfoldelse. Når det lykkes, er det min holdning, at ’det eksemplariske heldagsskole-koncept’ er det tilbud, der på sigt kan modsvare de mangesidede behov vores komplekse børnegruppe i de såkaldte udsatte boligområder har.”
De første år har heldagsskolen omfattet klasserne til og med femte klasse, men fra dette skoleår omfatter det hele Søndervangskolen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.