Der er ryddet op i et rekreativt anlæg mellem Ringvejen og Hasle Centervej ved Hasle Lokalcenter. Lokalcentrets beboere og andre kan nu færdes der og komme tæt på anlæggets lille sø.
Sådan var det ikke, da rådmand Peter Thyssen i maj kom til åbent hus på Hasle Lokalcenter inviteret af Erik Trond, der er næstformand i Lokalcentrets brugerråd.
Rådmanden medgav, at det kommunale anlæg trængte til vedligeholdelse. Med henvisning til kommunens prioriteringsplan for de grønne områder kunne han dog ikke love mere end et møde om sagen.
Ingen hjælp at hente til vedligeholdelse
Det lovede møde har fundet sted mellem lokalcentrets pedel og forvaltningens teknikere.
Centerleder Benedicte Forchhammer må med beklagelse oplyse, at der ikke kom noget ud af mødet. Lokalcentret mødte kun venlighed,. Der var ikke penge til at gøre andet og mere end at rydde vildtvoksende ukrudt to gange om året. Som der hidtil har været gjort. Et tilbud fra forvaltningens teknikere om at overlade vedligeholdelsen til Lokalcentret ser Benedicte Forchhammer sig ikke i stand til at tage imod og bruge Lokalcentrets midler på.
Da Aarhusvest.dk besøgte stedet igen og fandt det ryddet for ukrudt omkring søen, var det umiddelbart efter et af de to årlige kommunale besøg med en slåmaskine.
Så ældrecentrets beboere må skynde sig at bruge det rekreative område, inden det igen bliver ufremkommeligt for dem.
Debat på Hasle Skole om ‘den levende park’
Men har du lyst til at diskutere dette og andre resultater af kommunens prioriteringsplan for de grønne områder og dens konsekvenser for Hasleområdet, får du en chance for det på mandag.
Hasle Fællesråd og den kommunale forvaltning for natur og miljø inviterer nemlig til debat om, hvordan vi får ’den levende park’. Der sker mandag den 18. august kl. 19 – 21.30 på Hasle Skole. Debatten gælder lokale parkanlæg. Og formålet er ifølge forvaltningens oplæg til mødet at skabe mere liv i parkerne og at bruge parkerne mere.
Mon ikke den ambition kræver lidt mere end venlighed fra den kommunale forvaltning?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.