“Hvad betyder det for fastholdelse af urbanprojektet vision for Vestbyen om ’en bydel i bevægelse’, hvis en letbanes første fase går uden om bydelen?”
“Er der sammenhæng mellem Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj og letbanevisionens Brabrand/Hasle-linie?”
“Skal og kan en Vestby uden for et letbane-net kompenseres gennem andre forbedringer af den kollektive trafikbetjening?”
Ingen svar fra politikere
Disse tre spørgsmål stillede Aarhusvest.dk de to folketingsmedlemmer og de fem byrådsmedlemmer, der har bopæl i Århus Vest. Vi bad om bidrag til et debatforum på portalen, som er kaldt ’elektronisk vælgermøde’. Uden at få svar fra nogen af de folkevalgte politikere.
Letbaneprojektet blev berørt på kick off møde for Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj i Globus1 den 17. august. Her pegede næstformanden for Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen på letbanen som en god mulighed for at få den kollektive trafik i helhedsplanen til at fungere bedre.
Ellers ser interessen for at diskutere letbane til at være begrænset i forhold til Vestbyen.
Ideen om elektronisk vælgermøde sendt til hjørnespark
Aarhusvest.dk forsøgte allerede i juli måned at arrangere elektronisk vælgermøde om letbanen. I erkendelse af det problematiske i at starte i sommerferien forlængede vi vælgermødet til august måned med.
Nu holder vi en pause, inden vi sætter et nyt tema for et elektronisk vælgermøde. I den pause vil vi se på, hvad der skal til for at få succes med elektronisk vælgermøde, og hvordan det kan gribes bedre an.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.