Flere medier har interesseret sig for det forhold, at der er børn, der ikke møder op i skolen efter ferien, men hvor stort er problemet egentlig? I Århus Kommune var der 155, der var fraværende en uge efter skolestarten – især på skoler med mange tosprogede elever – lyder det.

Kun fem forlængede ferien
Da der er mange tosprogede elever på Søndervangskolen, kunne man få den tanke, at her er et stort problem. Det er heldigvis ikke tilfældet. På Søndervangskolen manglede der kun fem elever – jævnt fordelt på alle klassetrin – da ferien var slut.
Uacceptabelt, men ikke et stort problem
”Generelt oplever vi det ikke som et problem. Det er ikke et større antal end, at vi kan håndtere dette ved at følge systematisk op på de pågældende familier. Det er vigtigt, at forældrene er helt klar på, hvad skolens holdning er til udeblivelsen – nemlig at vi finder det uacceptabelt og demoraliserende,” siger skoleleder Rani Bødstrup Hørlyck.
Få fraværende i forhold til skolens andel af tosprogede elever
Når man ser på det samlede tal for kommunen på 155, og tager med i betragtning, at problemet fortrinsvis ses på skoler med mange tosprogede elever, så er fem fraværende elever på Søndervangskolen vel ikke særligt alarmerende.
Rani Bødstrup Hørlyck slutter da også med at sige: ”Det er svært for mig at se, at Søndervangskolen skulle være en del af dette ’problem’. Tværtimod tænker jeg det som positivt, at tallet er så lavt i betragtning af vores majoritet af tosprogede elever.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.