Viby Gymnasium er kommet godt i gang med det nye skoleår. I den anledning har vibysyd.dk talt med rektor Aage Weigelt. ”Vi har haft en ret rolig skolestart. Vi lægger vægt på, at de ældre elever ikke giver buksevand og det, der er værre, til de nye elever. Det har de indtil videre overholdt.”
 
Mange elever i HF
”I de tre hf-klasser er der lige nu mellem 30 og 32 elever. Her er der normalt et stort frafald den første månedstid, derfor er det ikke så alvorligt pt. I de syv gymnasieklasser er der mellem 24 og 31 elever. Det kan desværre ikke jævnes helt ud p. g. a. valgfag. Det er ud fra en økonomisk betragtning lidt for lavt, men der ville blive alt for store klasser, såfremt vi kun oprettede seks
klasser. Vi er altså slet ikke oppe på de klassekvotienter, der blev nævnt i TV2-nyhederne for nylig. Rekorden var vist 39 i én klasse!”
Bygninger overdrages
”I tirsdags blev finanslovforslaget for 2009 som bekendt fremsat. Det mest overraskende på gymnasieområdet var, at man påregner at overdrage bygningerne til skolerne allerede i 2009.
 Det gør det nemmere at få bygget en idrætshal til skolen og gerne i samarbejde med Århus Kommune, så beboerne i området også kan få gavn af den,” siger rektor Aage Weigelt. 
Den uddannelse, som de nye elever starter på, er ret ny, hvad enten det drejer sig om HF eller gymnasiet. Den er ny som følge af den seneste reform, der blev gennemført med en række nye studieretninger.
Læs mere på http://www.vibygym.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.