I disse dage udsender kommunens afdeling for sport og fritid tilbud om fritidspas til børn og unge.
Et fritidspas dækker betaling for kontingent i sport- og fritidsklubber for et beløb op til 1000 kr.
Et fritidspas kan søges af familier med en årsindtægt under 156.660 kr.
Udsendelse til 1550 familier
I hele kommunen har 1550 familier med friplads til deres børn i daginstitution direkte fået tilsendt tilbuddet om fritidspas.
Overassistent Morten Thomsen fra Sport og Fritid skønner, at omkring halvdelen af de 1550 familier er bosat i Århus Vest.
Videre oplyser Morten Thomsen, at fritidspasordningen kører på sit andet år. Sidste år blev tilbudet kun sendt til familier med 100% friplads. Nyt i år er, at den direkte udsendelse sker til familier med ned til 90% friplads.
Morten Thomsen vurderer, at 250 familier med den indtægtsbestemte ret til fritidspas ikke vil være blandt de 1550, der har modtaget tilbudet direkte. Forvaltningen håber, at pædagoger, lærere og andre vil medvirke til, at disse 250 familier også bliver gjort opmærksomme på tilbudet om frtitidspas.
Penge til fritidspas fra Velfærdsministeriet ophører?
Ordningen med fritidspas finansieres af midler fra Velfærdsministeriet. Ordningen er Århus Kommunes bidrag til kommunale forsøgsprojekter i forhold til udsatte børn og unge.
Alle de kommunale forsøgsprojekter skal efter forsøgsperiodens udløb til næste år evalueres af et konsulentfirma.
Der er altså kun forsøgsmidler til fritidspas fra Velfærdsministeriet i endnu et år. Morten Thomsen kan ikke svare på, om resultatet af evalueringen kan betyde en forlængelse af ordningen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.