“Idrætsforeninger har det svært i Århus Vest, fordi der mangler voksne og frivillige”.
Den melding kommer fra Jens Winther, der er en af fem ansatte på Socialcenter Vest tilknyttet Vestbyens skoler med den opgave at mindske elevers fravær.
Brug for flere hænder
Jens Winther knalder næven i bordet og fortsætter: “Det er ikke nok med gratis kontingenter. Der er brug for voksne, der kan klare udfordringen. Der skal løn til, fordi de frivillige giver op.”
Krav om snuptagsløsninger på problemer med børn og unge som tvangsfjernelse får Jens Winther til at mane til besindighed og omtanke: “Vi kan altså ikke bare fjerne børn uden videre dikkedarer. Og vi skal ikke vente på, at det bliver slemt nok til, at der kan bruges tvang.”
Ifølge Jens Winther mangler der i Århus Kommune de rigtige bud på løsning af opgaven i forhold til 10-15% af børn og unge, der hverken klarer sig på normal vis eller kan tvangsfjernes. Der er brug for voksne hænder, der kan hjælpe disse børn og unge med deres forpligtelser og til deres fritidstilbud.
‘Bispehave-direktionen’
Jens Winther er sekretær for ’Direktionen’ i Bispehaven. ’Direktionen’ består af lederne af de kommunale institutioner med tilknytning til Bispehaven og boligselskabets ledelse. Det er et beredskab, der kan samles med 24 timers varsel. Fordi alle medlemmer af ’Direktionen’ har ledelsesansvar, er ’Direktionen’ handledygtig og kan straks sætte resurser bag sine beslutninger.
Uroen i Bispehaven i sommerferien var en sag for ’Direktionen’.
“Det er ret enkelt med de skolesøgende børn,” forklarer Jens Winther, “de er omfattet af skolens, klubbens eller socialforvaltningens ansvar. Vi skal blot finde ud af, hvem der tager sig af det konkrete barn. Så er opgaven placeret, selv om den kan være svær at løse.”
Plan for indsats over for unge
Værre er det med de 16-23 årige, som ikke er kommet godt i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Når de som 18 årige er meldt ud af klubben, er de overladt til sig selv. SSP-samarbejdet (Skole, Socialforvaltning og Politi) har afsat ½ medarbejder til sammen med Jens Winther inden nytår at udarbejde en plan for en indsats over for denne gruppe i Bispehaven. Ambitionen er klar: De to vil lave en handleplan, der kan danne skole for resten af byen. Og det ser grangiveligt ud til, at Jens Winther glæder sig til det stykke arbejde.
“Idegrundlaget er som i Urbanprogrammet at sætte noget i gang, som de unge selv derefter kan køre videre,” præciserer Jens Winther: “Derfor må det også tage udgangspunkt i, hvad der giver mening for de unge selv.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.