Over 60 beboere havde fundet vej til det ordinære beboermøde i Søvangen. Det var tydeligt, at den renovering af badeværelser, der er i gang, havde voldt meget besvær, men der var få sure miner af den grund.
Beretninger
Formanden Birthe Wisén kunne berette, at der var for alvor kommet gang i renoveringen af badeværelser, og nu gik det nogenlunde. Der havde været nogle mangler i den blok, som er færdig. I nogle tilfælde havde håndværkerne ikke låst efter sig. Det er der nu taget hånd om. De beboere, som ikke har mulighed for at være hjemme, mens arbejdet står på, kan bruge Beboerhuset.
Rotteplage havde afdelingsbestyrelsen også måttet se på. Den skyldtes især opgravning på Brabrand Skovvej.
Til de sider hørte en vellykket sommerfest og Skt. Hansfest med bål. ”Men børnene manglede”, sagde Birthe. ”Det er nok fordi vi ikke har nogen små børn mere”.
Jubilæumsgaven til beboerne er to informationstavler.
Beretningen blev mødt med bifald, og i en kort efterfølgende diskussion blev problemerne med renoveringen uddybet. Informationen havde haltet, men de beboere, som skulle have besked, havde også fået det. Det blev lovet, at husene fik badeværelser med varme i gulvene. Det blev nævnt, at rotteplage kommer man bedst til livs ved at lade være med at fodre fugle.
Huslejestigning og valg
Regnskabet for 2007 og budgettet med en huslejestigning på 4,4% p.a. blev godkendt med applaus.
Valgene til afdelingsbestyrelsen skete uden afstemning. Birthe Wisén, Kirsten Jakobsen, Michael Jørgensen og Karen Margrethe Jørgensen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen, Mens Inge Kassø, Ib Ibsen og Kirsten Hermansen blev valgt til suppleanter i nævnte rækkefølge.
Birthe Wisén sluttede af med en opfordring til at gå til folkedans og hensyntagende gymnastik, ligesom hun gjorde opmærksom på, at fælles spisning og café starter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.