Over 60 beboere mødte op til beboermødet i selskabslokalet i Holmstrup, og ekstra stole måtte sættes ind, men der var også mange spændende sager på dagsordenen. Mødet var livligt. Ikke mindst husdyrhold var på dagsordenen.
Husdyr
Det, som nok interesserede mest, var forslaget om ændring af Ordensreglementet for Holmstrup vedrørende husdyr. Ordensreglementet nævner hund og kat samt kæledyr. Bestemmelserne herom blev ikke debatteret. Det springende punkt var et forbud mod hold eller besøg af muskelhunde eller blandingerne. Hunde skal anmeldes hos boligforeningen, og der skal fremlægges dyrlægeattest på, at der ikke indgår muskel- eller kamphund i den pågældende hund.
I forslaget indgik en  lang liste over hunderacer, der kunne betragtes som muskelhunde. Michael gjorde opmærksom på, at det ikke er muligt for en dyrlæge umiddelbart at afgøre, om en hund kunne trænes op til kamphund.

Connie, der har mange års erfaringer med arbejde med hunde, oplyste, at den fremlagte liste over hunderacer indeholdt mange fejl. Hun fremlagde i stedet for en korrigeret liste. Da ingen andre så sig i stand til at vurdere disse lister, valgte man at vedtage det oprindelige forslag med stort flertal, så må man tage stilling til de konkrete ansøgninger, som måtte komme.
Huslejestigning
Så megen tid var brugt på at diskutere forslag, at der ikke var megen energi til at diskutere et budget med en huslejestigning på 7,67 % p.a. ”Vi kunne ikke få det længere ned,” sagde Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, og det blev vedtaget med overvældende flertal.
Klokken var mange, inden aftenens dirigent, Vagn Eriksen, takkede for ”Et godt forsøg på ro og orden.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.