Affald er et større problem end kriminalitet.
Det er byrådsmedlem Rabih Azad-Ahmad’s tørre konstatering af, hvordan det er at bo i f.eks. Gellerupparken.
“Kriminalitet opleves slet ikke som det største problem. Den kriminalitet, der forekommer, kan være langt væk fra den enkelte beboers oplevelse på grund af områdets størrelse. Men affald belaster attraktiviteten, miljøet og økonomien,” fortæller Rabih Azad-Ahmad, der selv bor i Gellerupparken.
Behov for kommunal indsats mod affaldsproblemer
Ifølge Rabih Azad-Ahmad har Boligforeningens eget ’Meyerprojekt’ (se link herunder) hjulpet, men ikke tilstrækkeligt. Der er behov for kommunal hjælp i Vestbyen, f.eks. i form af kampagner, som der sker i Midtbyen.
“Vi har lidt en tendens til lokalt ’københavneri’ i Århus,” smiler Rabih Azad-Ahmad: “Ligesom politikerne på landsplan helst ser tingene ske i København, så har vi lidt det samme med, at det skal være i Midtbyen.”
Århus som et hele for alle
Rabih Azad-Ahmad fortsætter med at tale varmt for berigelse af Århus ved at opfatte byen som et hele.
Den vision ser han også som en kerne i arbejdet med helhedsplaner: “Helhedsplaner handler ikke alene om fysiske rammer og løft af udsatte områder uddannelsesmæssigt, beskæftigelsesmæssigt og kulturelt. Det handler også om at forbinde de udsatte områder med resten af byen.”
Derfor spiller letbane og trafikforbindelser også en rolle.
“Det er synd, at mange – især ældre – fra Vestbyen aldrig kommer i Midtbyen. Vi skal alle opleve Århus som hele den dejlige by, den er. Og trafikken skal ikke kun gå den ene vej. Helhedsplan og letbane skal også formå andre til at komme den modsatte vej.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.