Her er viderebragt et debatindlæg om sociale projekter og idrætsforeninger, som kan læses i forbindelse med artiklen, portalen tidligere har bragt, om Sporttrackprojektet.
TV-2 Østjyllands indslag den 8. september om IHF og sociale projekter har afstedkommet en spændende diskussion om foreningslivets vilkår og arbejdsmuligheder i udsatte boligområder. Skal det offentlige initiere idrætsaktiviteter for udsatte børn og unge i det omfang foreningerne ikke selv magter det? Er foreningerne for dårlige til at imødekomme udsatte børn og unges adfærd?
Der spores en vis form for konkurrence mellem initiativtagerne, hvilket er meget ærgerligt – ikke mindst set i lyset af de børn og unge det går ud over. Foreningstilbud og offentligt initierede sociale projekter har hver deres stærke sider, men også deres begrænsninger og det er derfor vigtigt, at man sikrer en bred palet af fritidsudbud, der appellerer til forskellige målgrupper.
Skal der skabes varige forbedringer af fritidsforholdene, handler det jo netop om at løfte i flok i forpligtende partnerskaber mellem det frivillige foreningsliv, Århus Kommune og boligforeningerne i de udsatte områder.
Et godt eksempel på et sådan forpligtende partnerskab er samarbejdet mellem Århus Kommune, Det Boligsociale Fællessekretariat, Idrætssamvirket i Århus og DGI Østjylland om det nyetablerede projekt ”Sporttrack”.
Projektet handler om lederuddannelse og kapacitetsopbygning blandt de unge/beboerne selv, således at de kan agere som trænere, ledere, igangsættere af aktivitet om det så er i sociale projekter, i Globus1, i foreningslivet, i boligforeningerne eller i egne netværk og organiseringer.
For det er vel i bund og grund det det hele handler om: at styrke ejerskabet, ansvaret og lederkapaciteten i lokalområderne, så beboerne selv kan udvikle og drive de fritids- og idrætsaktiviteter, som de måtte ønske sig. På den måde er man nemlig ikke er afhængig af store offentlige tilskud, projektansatte med mere.

Det er det vi i DGI Østjylland og i foreningslivet som sådan forstår ved bæredygtighed!
Lotte Jensen
DGI Østjylland
Tendrupvej 20 C
8543 Hornslet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.