Personalet på Tovshøjskolen modtager borgerportalen meget høfligt og venligt, og skoleinspektør Jesper Lund Madsen fortæller beredvilligt:
”Vi er både en dansk folkeskole, som ikke viger fra den danske folkeskolelov, men samtidig tager vi hensyn til de ønsker og kulturelle behov, der findes her. Vi lever op til test ligesom alle andre folkeskoler. 99% af eleverne i vores normalklasser er tosprogede, men ellers er det helt almindelige klasser. Desværre har vi ikke længere 10.-klasse. Desuden har vi tre klasser med i alt 16 bevægelseshæmmede elever. De er primært danske.
Så har vi to modtagerklasser for små elever med meget dårlige danskkundskaber, som har brug for ekstra støtte i dansk. Endelig er der fire udskolingsklasser. Eleverne her er unge mennesker, som for nyligt er kommet hertil med deres forældre og skal lære dansk skole, sprog og kultur fra grunden.”
Nye elever
”De 110 nye elever fra Nordgårdskolen kan mærkes. De kommer jo fra en anden skolekultur. Alle folkeskolerne gør jo tingene forskelligt, men det er sjovt og spændende med så mange nye,” siger Jesper Lund Madsen
Særlige udfordringer
En særlig udfordring for Tovshøjskolen er, at det er en heldagsskole. Fra politisk hold er det blevet besluttet, at alle børn i normalklasserne skal gå i skole hver dag fra kl. 8-16 med otte lektioner. Det skyldes, at mange tosprogede elever har brug for ekstra støtte til at lære sprog.
”Det kræver ekstra energi at gå i skole en hel dag,” forklarer Jesper Lund Madsen. ”Derfor får alle børn gratis morgenmad og et energitilskud som en lille sandwich eller et stk. brød og frugt. Går man rundt en hel dag og er sulten, kan man ikke bruge energi til andet.”
Det er vigtigt for ham at understrege, at skolen har et fortrinligt samarbejde med Socialcentret. ”Alle drager nytte af, at en socialrådgiver har kontor på skolen,” siger han.
”På Tovshøjskolen er vi meget bevidste om, at alle viser hverandre gensidig respekt, og vi lægger vægt på, at omgivelserne er rigtig pæne,” slutter Jesper Lund Madsen.
Se Tovshøjskolens hjemmeside
Borgerportalens side om Tovshøjskolen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.