Borgerportalen har en aftale med skoleinspektør Mari-Ann Togsverd kl. 12. Præcis kl. 12 inviterer hun indenfor på sit kontor og byder på diverse drikkevarer.
Elever fra Nordgårdskolen
“Efter Nordgårdskolens nedlæggelse har vi overtaget Lottesvej og Bentesvej til og med nr. 19 fra Nordgårdskolens distrikt, men derved får vi ikke flere elever med dansk som andet sprog, end vi plejer,” forklarer skoleinspektøren.
”En byrådsbeslutning siger, at vi maksimalt må have 20 % pr. årgang, men jeg ved ikke præcist, hvor mange vi har for øjeblikket, fordi det er kun to-tre år siden, vi begyndte at sprogteste de små børn, der startede i skolen, og de elever, som søgte om optagelse fra andre skoler.
Fra de nedlagte klasser på Nordgårdskolen fik vi kun to elever, men 13-14 elever fra de to gader er startet i børnehaveklasse. Vi regner med nogenlunde dette antal hvert år.” Hun fortæller videre, at skoledistriktet omfatter det meste af Gl. Brabrand, som er et område med stor vækst. ”Vi mærker ikke den store forandring ved, at Nordgårdskolen bliver nedlagt, men elevtallet stiger,” understreger hun.
Prognosen er 2008:  ca. 690  elever
                      2017  ca. 1000 elever  
”Så vi får problemer med pladsen”, konstaterer hun.
Idégrundlag
For Engdalskolen er det vigtigt ikke at sætte etikette på efter etnicitet. ”Vi ser på, om børnene har behov for sprogstøtte eller ej. Mange elever med anden etnicitet har ikke behov, men hvis der er særlig behov for støtte til sprogudvikling, skal lærerne tænke det ind i undervisningen, uanset om det foregår i klassen eller i sprogstøttecentret. Nogle har behov for sprogstimulering i børnehaveklassen uden for skoletiden. Det er en fordel, at vi får børnene fra Nordgårdskolen fra børnehaveklassen, så vi kan støtte dem fra starten,” beretter hun videre og slutter med at sige, at Engdalskolen er en almindelig folkeskole, som gerne vil kendes på at være en anerkendende skole, der udvikler livsmod og livsduelighed inden for fællesskabets rammer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.