Om små 10 år har Gellerup-Toveshøj et arabisk institut, en ny bydelsskole, nye uddannelsesinstitutioner, en forflyttet Gudrunsvej og måske en moske. Men ingen bygade.
Sådan er visionen hos Rambøll-gruppen, som har tegnet på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Et vigtigt årstal for gruppen er 2017, hvor Århus gerne vil være europæisk kulturby, og kulturen skal bringes ud i byrummet, mener idemagerne.
“Det er en win-win situation, hvor Gellerup som bydel drager fordel af den markante opmærksomhed, og hvor Århus som by får mulighed for at markedsføre sig som åbensindet, mangfoldig og global by,” hedder det i oplægget.
Institut eller meeting point
Et fyrtårn i kulturbyen kan være et arabisk institut på sydsiden af Silkeborgvej, lige over for City Vest. Det kan dog i stedet også være et “globalt-lokalt meeting point”, lyder det i oplægget.
Det minder dog meget om Global City’s vision for et verdenskulturcenter på Godsbanearealet i Århus.
En moske er med som et “måske” – bør i givet fald placeres i den sydligste del af det grønne bælte ud til Hasle Ringvej. Resten af bæltet bør reserveres til erhverv, højhus med restaurant – og en ny bydelsskole.
Blandede boligformer
Gudrunsvej skal flyttes mod øst – dvs. helt tæt på Globus 1. Imellem den nye vej og de nord-sydgående boligblokke skal der placeres tæt-lav boliger, idet det er et overordnet princip hos Rambøllgruppen, at der skal være blandede boligformer, og at der skal være tætte naboskaber i området.
Som det eneste af de fire rådgivergruppers forslag har Rambøll ikke indtegnet nogen bygade mellem City Vest og Bazar Vest.
Uddannelse og bus
Gellerup skal have nye uddannelsesinstitutioner for at blive en attraktiv bydel og skabe nye arbejdspladser. Hvis busforbindelserne bliver bedre, vil de studerende gerne komme, hedder det. Forslaget skriver dog intet om letbane.
Der skal være: produktionsskole (i Hejredalskollegiets bygninger), SOSU-skole, international skole – og dertil boliger, der er til at betale.
På hjørnet mellem Edw. Rahrs Vej og ringvejen er plottet et markant højhus med restaurant ind – men dog ingen angivelser af, hvad der ellers skal være i højhuset.
Se

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.