Der er 1000 meter mellem Bazar Vest og City Vest – og her skal ikke bare være en bygade, men en markant plads i vekslende bredde og med plads til, at bussen også kan køre igennem.
Deraf navnet 1000 meter pladsen. Sådan lyder Cowi-gruppens forslag til bydelens nye rygrad, som det fomuleres i skitsen til helhedsplanen.
“1000 METER PLADSEN kan tænkes som et unikt byrum, vi ikke kender fra andre forstadsmiljøer i Danmark – nærmest som én langstrakt åben plads. Et nyt og klart defineret mødested i Gellerup. Den skal være generøs og imødekommende
med mulighed for over tid at udvikle sig til at rumme butikker m.m.,” hedder det i forslaget.
Men ingen rygrad uden krop. Kroppen er beboerne og funktionerne. Der skal flytte nye beboere til området, nogle af lejeboliger skal sælges, og boligformerne skal blandes, understreger Cowi-gruppen. Men det kan nok først lade sig gøre, når området har fået et bedre image, lyder vurderingen.
Af nye funktioner forestiller gruppen sig blandt andet:

  • nye uddannelsesinstitutioner nord for Globus1 (f.eks. teknisk skole, handelsskole eller gymnasium)
  • Ny folkeskole syd for Globus1
  • et DGI-hus centralt ved 1000 meter pladsen
  • flere kommunale arbejdspladser i området
  • lokaler til iværksætteri – f.eks. i ledige centerbygninger eller i blokkenes underetager.

Bus, senere letbane
Fremtiden hedder letbane – den vil kunne løfte området markant. Der findes skitser for letbanen, men de går vest om Gellerup. Cowi vil have den ned igennem 1000 meter pladsen, men realisistisk kan det først lade sig gøre fra 2017. I mellemtiden kan en buslinje køre på strækningen. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.