Ena Jarland er som aktiv og engageret formand for Brugerrådet Hasle Lokalcenter forarget over, at sparekrav har lukket Lokalcentrets cafe i weekenden for tilbud om samvær og mad til lokalområdets ældre. Og som beboer i Bispehaven oplever hun ældre, der ikke har råd til at flytte i en ledig plejebolig i Halse Lokalcenter trods et skrigende behov for en plejebolig.
At plejeboliger er blevet for dyre for svage ældre, er kun et af mange eksempler på en ældrepleje på afveje, der er temaet for et offentligt møde på Hasle Lokalcenter arrangeret af Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening.
Karen Jespersen sendte ældrepolitikken på afveje
Tidligere minister og økonomisk vismand Bent Rold Andersen mener, at ældrepolitikken kom på afveje allerede, da Karen Jespersen var socialdemokratisk socialminister, men at det er blevet værre og værre siden.
Og formanden for fagforeningen FOA i Århus Kirsten Normann Andersen bekræfter, at det nu er så slemt, at det kræver civil ulydighed af personalet at skabe et godt plejehjem.
Alice Wulff, der er formand for pårørendegruppen Svage Ældre, istemmer med kritik af personalereduktioner og voldsomt stigende brugerbetaling på ældreområdet og kritik af, at omsorgskulturen er afløst af en servicekultur.
Standardiserede rettigheder hindrer omsorg og godt ældreliv
De fire oplægsholdere er enige om, at serviceloven og dens opfølgning går helt galt i byen. Standardiserede rettigheder giver ikke de ældre, hvad de reelt har brug for. Nemlig frihed til at leve et liv på egne betingelser og til at bevare nogle af de roller, der har givet den ældre betydning og indhold i tilværelsen.
Århus Kommune bruger ifølge Kirsten Normann Andersen mere end 200 visitatorer til at udforme servicetilbud til de ældre og til at kontrollere, at de leveres. Hun er bestemt ikke den eneste i forsamlingen, der mener, at de mange stillinger kunne gøre bedre gavn som omsorgsgivende plejepersonale. Og Bent Rold Andersen pointerer, at tildelingen af ydelser ligger bedst hos det fagpersonale, der arbejder i direkte daglig kontakt med de ældre.
Frivillig indsats
Ena Jarland fortæller om den frivillige indsats, men understreger, at ansvaret aldrig må overdrages til frivillige. Frivilligt arbejde på ældreområdet skal foregå sammen med det fagkyndige personale. Sådan er det også på Hasle Lokalcenter. På de betingelser er Ena Jarland en glad frivillig: “Jeg er frivillig af egoistiske grunde. Jeg får nemlig mere, end jeg giver.”  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.