Partnerskabet – i daglig tale lejlighedsprojektet – blev igangsat i august 2005 som et samarbejde mellem Århus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn og Viby Andelsboligforening, er nu blevet evalueret efter de første tre år, og kan fremvise følgende ret bemærkelsesværdige resultater:
– Antal anbringelser er faldet 33% (fra 21 til 14)
– Antal dagforanstaltninger er faldet 21% (fra 116 til 92)
– Antal døgnforanstaltninger er faldet 19% (fra 27 til 22)
– Aflastningspladserne er halveret (fra 8 til 4)
– Familiebehandlingen er faldet 73% (fra 55 til 15)
Resultater imod alle odds
Disse tal skal ses i lyset af, at antallet af børn og unge er vokset markant, at antallet af personer på overførselsindkomster her i området ikke har fulgt den generelle positive faldende tendens, men tvært imod er stigende, og at koncentrationen af beboere af ikke-vestlig herkomst er steget betydeligt de seneste år i området. Alligevel har man i projektet formået at leve op til de fleste mål i Århus Kommunes Børn og Unge politik af 2003.
Nytænkning giver resultater
Vi har talt med socialcenterchef Jan Borum, som har disse kommentarer:

”Når antallet af de forskellige foranstaltninger falder, så er det fordi, vi har tænkt anderledes specielt i det her område, nemlig ved at vi har organiseret os, sådan at vi er i stand at strikke et godt tilbud sammen til det enkelte barn eller den enkelte unge, i stedet for fx at fjerne dem fra området og anbringe dem uden for eget hjem.
Jeg er rimelig sikker på, at det er på grund af lejlighedsprojektet, det er ikke tilfældigheder, der gør det her. Det er for markant, selv om det numerisk ikke er så mange.  Jeg tror, det er baggrunden for at faldet er kommet.”
Beboerne skal opleve at være en del af et fællesskab
Århus Kommune og boligforeningerne er enige om at fortsætte projektet de næste tre år, så vi spørger Jan Borum, om hvilke planer og tanker han gør sig om den kommende tid.
”Vi blev jo født i en periode med ballade, og derfor blev fokus som udgangspunkt lagt på børn og unge. Det har vi nu arbejdet med i tre år, men rapporten peger også på, at hvis vi skal stabilisere området, så skal vi have kigget lidt mere på, hvordan vi skal gøre de sociale aktiviteter bedre, det betyder også at vi skal se på, om der er steder, vi skal ændre fokus, det bliver noget af det vi skal diskutere i den kommende tid. 
Min lille drøm er jo, ikke at vi skal trække os ud, men at vi skal være koordinerende for også de frivillige, som gerne vil arbejde i området med blandt andet at skabe boligsociale aktiviteter, så kan det godt være at vi skal med ind og lave noget af det, men det skulle helst kunne drives på frivillig basis og på en sådan måde, at man oplever, at man er en del af et fællesskab,” slutter Jan Borum.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.