“Vi tuder ikke over det, men finder på noget andet.”
Det siger en ukuelig Anders Glahn, der er leder af de kommunale fritidstilbud for børn og unge i Gellerupområdet. Alligevel er han harm over, at Mudderkliren og Børnehaven Viben blev offer for ildspåsættelse.
Mudderkliren er en del af den lokalekapacitet, Anders Glahn og hans folk har at gøre godt med. Nu har de sammen med aktive unge indrettet containere til formål, Mudderkliren kunne have huset.
Også socialpædagogisk sigte
Anders Glahn ser gode og udviklende fritidstilbud som formålet med det arbejde, han står i spidsen for. Ud over frivillige tilbud til de børn og unge, der kan selv, kræver det ifølge Anders Glahn også socialpædagogisk årvågenhed:

“Vi har mulighed for at se, hvordan børn og unge har det. Derfor kan vi hjælpe med en målrettet forebyggende indsats, inden problemer bliver til sociale sager. I Gellerup har vi et dynamisk tværfagligt samarbejde, der kan reagere lynhurtigt med alt, hvad der er behov for. Er et barn eller en ung først nået uden for pædagogisk rækkevidde, bliver det ikke alene svært, men også hundedyrt.”
“Vi skal gøre vore yderste for at være i dialog med alle unger, uanset hvor dumme i hovedet, de måtte være,” pointerer Anders Glahn med eftertryk, “både pisk og gulerod kan være nødvendigt, men frem for alt kærlighed og konsekvens.”
Skaber eller taber
Efter Anders Glahns opfattelse har vi de sejeste unge nogensinde: De kan mere, og de vil mere. Men de skal hjælpes med opdragelse til at klare sig i en konstant foranderlig verden. De har brug for voksne.
Med entusiasme citerer Anders Glahn en gammel fagforeningsleder, der sagde: Gør du barnet til en skaber, snyder du Fanden for en taber.
Traumer og ADHD
Som et særligt problem i en bydel som Gellerup nævner Anders Glahn risikoen for, at forældres traumer smitter børnene. Desværre oplever Anders Glahn, at besøg hos familier i flygtningelejre får traumatiske sår til at bryde op og udsætter børn for ADHD-risici.
“Men de børn skal vi pinedød også kunne rumme i et eller andet,” understreger Anders Glahn.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.