I flere tidligere artikler har forskellige kilder over for Aarhusvest.dk bekræftet, at børn og unge i Århus Vest er underforsynet med tilbud sammenlignet med øvrige bydele i Århus.
Anders Glahn er fritids- og ungdomsskoleleder i Gellerupområdet og har dermed det overordnede ansvar for fritidstilbud fra kommunens Børn- og Ungeforvaltning. Aarhusvest.dk har spurgt Anders Glahn, hvordan det forholder sig med tilbud til børn og unge i Gellerupområdet.
Mangel på foreningstilbud, – og voksne
Ifølge Anders Glahn er der inden for de kommunale frititidstilbud de samme tilbud i Gellerupområdet som andre områder i Århus i forhold til antallet af børn og unge. Men der er færre foreningstilbud i Gellerupområdet. Derfor lægger fritids- og kulturforvaltningen færre midler i Gellerup.
“Først og fremmest mangler der voksne i Gellerup,” fortæller Anders Glahn, “I Gellerup er der kun 1,6 voksen pr. barn mod et landsgennemsnit på 4 voksne pr. barn. 50% af befolkningen i Gellerup er under 21 år mod normalt 20-25%.”
Dertil kommer ifølge Anders Glahn, at det er svært at lære foreninger i Gellerup at handskes med de danske foreningstraditioner og den bureaukratisering, der præger dem.
“Det klassiske foreningsliv er i tilbagegang. Det er de etniske foreninger, der holder skansen. Og det gør de i kraft af sociale fællesskaber.”
Foreningsliv har afgørende betydning
Anders Glahn fortsætter: “Foreningslivet er så utroligt vigtigt. De foreningsaktive er dem, der bliver aktive i lokalområdet på andre felter.”
Ud over arbejdet med de kommunale tilbud som Klubberne i Gellerup, pædagogisk ledede legepladser, ungdomsskole og opsøgende arbejde er det afgørende for Anders Glahn at kunne bakke foreningerne op. Det er helt afgørende at kunne finde voksne, der kan være med til at sætte struktur på børns og unges liv. Men de voksne skal findes blandt de få, der er i forhold til det store antal børn.
Ikke uden berettiget stolthed på det lokale foreningslivs vegne fremhæver Anders Glahn, at Gellerup er i stand til at stille aktivitetstilbud på benene i sommerferier fra skolerne lukker, til de åbner igen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.