Borgerne skal på banen. Men er politikerne og boligforeningerne gode nok til at inddrage borgerne? En ny bog giver nyttige værktøjer til at gøre det lidt bedre.
Bogen hedder faktisk ”Borgerne på banen” og er udgivet af Velfærdsministeriet. Den tager fat i en række cases og interviewer en række borgere, der har spillet med i demokratiet.

Bogen vil være nyttig læsning for de, der netop nu arbejder med helhedsplaner for Gellerup-Toveshøj og for Søndervangskvarteret. Begge steder skal boligforeninger og kommune arbejde sammen om at få de bedst mulige inputs fra borgerne.

Politikerne bruger altid skåltaler til at prise borgerinddragelsen – og i bogen fortæller en borgmester da også om at ”…indfange paletten af synspunkter, som vi skal forholde os til…”, og ”…mange gange kan en høringsproces føre til ideer til, hvordan man justerer på det her, så alle bliver gladere…”

Oftest er det mindretallet, der engagerer sig. En aktiv borger siger i bogen ”Man kan lige så godt opgive at få flere borgere med … Vær glad over dem, der gider at gøre noget. Og så – jeg vil ikke sige forkæl dem – men altså sæt pris på dem, der gider, og lad de andre sidde hjemme i sofaen..”

Spillerne på banen
Bogen giver gode anvisninger på at ”få spillerne på banen”, udnytte både de højtråbende og børnene, de etniske og ekspert-aktivister og så videre.
Et enkelt afsnit om børn i forbindelse med en parksanering: ”Parken er blevet helt anderledes på baggrund af børnenes input. Børnene har en forrygende fantasi.”

Og et enkelt afsnit om at nå etniske grupper – fra en projektleder: ”Vi har diskuteret, hvordan vi når den tredjedel af vore borgere, der har et andet sprog. Men vi skal huske på, at 60-80 procent faktisk behersker sproget rimeligt. Dansk er også det sprog, som alle de forskellige grupper har til fælles.   
  
Borgerne på banen. Af Annika Agger og Birgitte Hoffmann. Bestil bogen hos Velfærdsministeriet, Lovekspeditionen, tlf. 3392 9300. Eller download den herfra.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.