Et nyt tilbud til unge i Viby Syd – UTUS – Ung Til Ung Syd skaber aktiviteter og oplevelser for børn og unge i området. Tilbuddet skal medvirke til at ændre de unges normer ved at skabe kontakt mellem velfungerende og kriminalitetstruede unge, så vi undgår uro, som vi oplevede det i efteråret 2005, og får skabt ro og tryghed i området.
Rollemodellerne kommer fra mange lande og kulturer
UTUS er allerede godt i gang. Der er i dag en kernegruppe på otte personer fra næsten lige så mange steder på kloden, som er velfungerende unge. De har været på banen med flere arrangementer for andre børn og unge i Viby Syd, og flere er i støbeskeen.
Vi har snakket med en af de unge rollemodeller – Nuradin på 22, som kommer fra Somalia – han fortæller:
” Et af vores første mål er at forældrene skal vide, hvad projektet går ud på, der er mange indvandrerforældre, der tænker, at når det er en dansker, der styrer det, så er det for at trække børnene væk fra dem, og spørge dem ud om de har familieproblemer, men vi unge kommer jo mange steder fra, og når de ved det så er de lidt mere trygge, så de tør sende deres børn, når vi holder arrangementer.”
Vi spørger Nuradin, hvad UTUS har lavet og om de har nye planer:
”Indtil nu har vi lavet flere små arrangementer, vi har vist film i biografen i blok 13, og vi har lavet fodboldturnering. Vi planlægger at lave en eidfest, som samtidig skal være en julefest, når nu det falder i julemåneden, det bliver nok den 6. december, det er ikke helt fast endnu. Vi er fire der står for det – tre udlændinge og en dansker. Vi håber på at få fat i en tryllekunstner, så der er noget for børnene, og så skal der selvfølgelig være mad. Alle er velkommen til at komme både forældre og børn.
Den 18. december skal vi også besøge Den Gamle By. Vi lejer en bus, så vi sørger for transporten. Nu er det jo snart jul og Den Gamle By har julemarked, og vi regner med at få en guide til at vise rundt og fortælle om gamle dage i Danmark.”
Det er de unge der har idéerne
”Vi mødes en gang om måneden, hvor vi kommer med idéer til nye aktiviteter, vi er fx ved at snakke om at lave et lokalt MGP arrangement. Vi tænker også hele tiden på hvordan vi bedst rammer vores målgruppe dvs. de børn som måske ikke oplever så meget, så de også kan komme ud se, hvad der sker andre steder. Og det er os unge, der beslutter aktiviteterne, det er ikke Nels (projektkoordinator Nels Panum).” Slutter Nuradin.
Større selvværd gennem små succes’er
I projektbeskrivelsen fremgår det, at målet med projektet er, at det skal virke kriminalitetsforebyggelse ved at give de unge i området mere selvværd gennem oplevelser, aktiviteter og succeser.
Det skal opnås ved:

• At skabe gode og positive relationer blandt områdets børn og unge
• At medvirke til at flere unge fortsætter i uddannelsessystemet efter 9. Klasse
• At opsøge og vejlede ressourcestærke unge, som skal være positive rollemodeller for andre unge
• At skabe positive fritidsaktiviteter til de unge
• At fremme de unges ansvarsfølelse for boligområdet
• At skabe fritidsjob til de unge, bl.a. i samarbejde med boligforeningerne

Hvis man ønsker at vide mere om UTUS – Ung Til Ung Syd – kan man henvende sig til projektkoordinator Nels Panum på tlf.: 51 15 54 52 eller på mail: nkj@aarhus.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.