Planerne om et foreningshus med cafe i en afdeling af den nedlagte Nordgårdskole er på plads, og en ansøgning til Landsbyggefonden om penge til at betale huslejen er afsendt.
Det fortæller Verner Karkov, der er leder af Livsværkstederne i City Vest.
Bag projektet står sammen med Livsværkstederne Brabrand Boligforening, Det Boligsociale Fællessekretariat, oplysningsforbundet FOF og foreninger i Gellerupområdet. Gellerup Højskole nævnes også som en mulig interessent i forbindelse med behov for kantinebetjening.
Kulturhus med mange ‘rum’
Men Verner Karkov har flere visioner: “Huset kan også tage imod de børn, der kommer hjem med busserne fra skoler i andre dele af Århus. Ud over foreningernes hus vil det være et børn- og ungehus og bestemt også et forældrehus. Det skal skabe rum for fælles kulturelle aktiviteter.”
Vener Karkov fremhæver Livsværkstedernes erfaringer med at skabe et cafemiljø, som det er sket med Cafe Vita i Livsværkstederne. “Vi har allerede et køkken, der også kan betjene foreningshuset,” påpeger Verner Karkov.
Betjening fra køkken i Livsværkstederne
Køkkenet i Livsværkstederne er en indslusning til arbejdsliv for deltagere i Livsværkstedernes kurser i opkvalificering og personlig udvikling for de socialt svageste i samfundet med størst afstand til arbejdsmarkedet.
“Det er ideelt, fordi madlavning typisk er en kompetence og resurse hos disse mennesker,” påpeger Verner Karkov, “og i forhold hertil er leverancer til foreningshusets cafe, folkekøkken eller kantine alle tiders chance for os til at få flere beskyttede arbejdspladser til rådighed.”
Foreningshus og helhedsplan
Foreningshuset behøver ikke at vente på helhedsplanens færdiggørelse. Efter Verner Karkovs opfattelse vil projektet være en gevinst under alle omstændigheder.
I øvrigt mener Verner Karkov, at alle fire arkitektforslag til fysisk helhedsplan kan rumme anvendelsen af Nordgårdskolen til foreningshus. Og han ser planerne om et foreningshus i samspil med de eksisterende institutioner mellem Nordgårdskolen og City Vest som en udmøntning af den ide om et kulturhus, der tales om i helhedsplanaftalen mellem Århus Kommune og Brabrand Boligforening.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.