Skal halvdelen af træerne i Gellerupparken fældes for at forebygge kriminalitet? Om det lige er halvdelen af træerne eller mindre er nok ikke afgørende, men helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj lægger op til en gevaldig omgang med motorsaven.
I de pæne planlægger-ord hedder det “udtynding af bevoksningen”, men meningen er den samme. Det virker kriminalpræventivt – og især, når der samtidig sættes ind med mere belysning i parkområderne og på den kommende bygade.
Ideen kommer fra Det kriminalpræventive Råd:
“En kriminalpræventiv renovering kan bl.a. indeholde en udtynding af bevoksningen, bedre belysning, etablering af en vej fra Janesvej bagom Bazar Vest til Holmstrupgårdsvej, kortlåse på kældre og opgange osv.”
Lys følger personer
Lys giver tryghed. Det samme gør opstammede træer, så man kan se igennem de områder, hvor der helt naturligt stadig skal være træer.
Flere af rådgiverfirmaerne arbejder meget med lys ved bebyggelser og i parkområderne. JWH arkitekter skriver i sit forslag til dispositionsplan:
“Der skal i forbindelse med helhedsplanen udarbejdes et belysningsprojekt,
der først og fremmest sikrer størst mulig tryghed. Herudover foreslås etableret en belysning der kan anvendes som et kunstnerisk tiltag med mulighed for mange forskellige visuelle oplevelser.”
På bygaden vil JWH lave intelligent belysning, der reagerer på aktiviteter. Det samme vil Rambøllgruppen, som skriver i sit forslag:
“Dele af lyssætningen bevæger sig med de folk, som går, løber, cykler og skager…. F.eks. kan man få lyset til at reagere på bevægelse. Hvis man stopper op, forstærkes lyset, og det omkringliggende landskab oplyses.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.