Det var overskriften da mediefolk fra den skrevne presse, forskere fra journalisthøjskolen, borgerjournalister fra syd og vest, styregruppen, samt ambassadører omkring portalprojektet, forleden diskuterede portalernes status.

Hvor er vi pt. – har omtalen af bydelene været ensidig præget? Er beskrivelser og uddannelserne af borgerjournalisterne i orden, og er det gode billeder, der tages af de historier, der skrives om?
Spørgsmålene var mange, og borgerjournalist Beyra Sørensen beskrev nok portalernes situation bedst – ”Vi får gerne fat i historier som avisjournalister ikke fanger, og vi er et godt supplement til demokratiet.”
Den professionelle forskers syn på portalerne
Peter From Jørgensen fra Update på Journalisthøjskolen forsker i borgerjournalistik:
”Der er gang i medieøkologien, mange nye medier popper op, internettet har gjort det meget nemmere at starte nye medier. Borgerportalerne eksisterer – der er en platform – de er en ny stemme i forhold til det at holde sig orienteret. Det kan godt lade sig gøre at skabe et journalistisk medie via et kursus på 50 timer. Der er støbt et fundament – der vinkles og skrives forståelige historier om hvad der sker, når medier sætter sig mål med det de laver.”
Peter From kaldte det løsningsbaseret journalistik. Det er vigtigt at være klar i mælet, det bliver lidt kedeligt med lidt dit og dat. Men der kan arbejdes med det, der kan bygges netværk, hvor man møder hinanden, man bør gå tættere på og forsøge at være mere nærværende, således at der skabes debatskabende artikler.
Protektorens syn
Borgmester Nicolai Wammen er protektor for portalerne. Han finder det godt med projektet, i forhold til den enkelte borgerjournalist. I forhold til Aarhus Vest, som er et af de steder der skrives mest om, det er godt at de kan være med til at præge, hvad der skrives om i bydelene og inspirere andre med såvel kritiske- som solstrålehistorier. Det er godt for demokratiet, for at vide hvad der sker, og hvad der skal sættes  fokus på. Der fortælles og videreformidles bredere end hos de øvrige medier. Der er et mere nuanceret og bredere grundlag om det der sker i Aarhus Vest og Syd.
”Bevar kampgejsten og entusiasmen,” sluttede Nicolai Wammen.
Jyllandspostens lokalredaktør
Jyllandspostens Århusredaktør Jens Kayser fandt, at det godt kan være noget mere spændende det der skrives på portalerne. Der skal mod, viden og engagement til, for at det bliver spændende. Kan der skrives historier på den baggrund, bliver det hele mere nærværende.

Han advarede imod, at borgerjournalisterne havner i magthavernes dagsorden, og at der pyntes på virkeligheden. Der skal mere mod til for at skabe et nærværende og læsbart medie, men det kan lade sig gøre, her referede Jens Kayser til ”Verdens Gang” i Norge som har oplevet netsucces og sorte tal på bundlinjen.                 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.