Projektinspektør Theo van Driessche, Brabrand Boligforening, er glad. Det fremgik tydeligt af hans beretning om Trin-for-Trin-kampagnen ved samvirkemødet i Livsværkstederne i City Vest den 2. December.

Der er lutter positive tal at spore ved status over den en måned gamle kampagne Trin-for-Trin.  Lad os lige starte med de tørre tal, så vi har et overblik.

På Toveshøj er antallet af meget grimme opgange over fire uger blevet reduceret fra 10 til 4 – altså en reduktion på 60%. Omvendt er der hvad angår meget pæne opgange sket en forøgelse fra 5 til 12, hvilket vil sige en forøgelse på 58%.

I Gellerupparken er der også tale om fine tal – faktisk endnu bedre. Antallet af meget grimme opgange er gået fra  107 til 25! – det vil sige en reduktion af grimme opgange med 74,6%! Omvendt er antallet af meget pæne lejligheder gået fra 25 til 46 – altså en stigning på 45,6%. På Gudrunsvej er der tale om en stigning på 100 % – fra 0 til 4.

Kampagnen har gjort en forskel – det viser de ´tørre tal´ – og folk var glade på mødet.

Otto er snart klar
”Det her er en kampagne med godt humør. Det er i disse år så typisk dansk at ville straffe folk ude om i verden, men det her er nytænkning i den forbindelse.
Jeg synes, at det er det, der gør forskellen,” bemærkede en beboer.

Vibeke Dam, Ottos sekretær med kontor i Yggdrasil, var glad for at kunne promovere affaldsmonstret Ottos næste PR-stunt.

”Jeg sidder her med en påklædnings-Otto i flere forskellige farver til børnene. Den er ikke helt færdig til at gå frem i offentligheden, men det bliver den snart,” fortalte en stolt Vibeke Dam.

Et-årig kampagne
Theo van Driessche roste de mange medarbejdere, der har bidraget til kampagnen, og han gjorde det klart, at uden disse havde kampagnen ikke kunne gennemføres.

”Seks medarbejdere har specifikt til dette projekt bidraget over seks uger med fire timer to dage ugentligt. Derudover har vi også haft 11 trappedamer inddraget i kampagnen,” forklarede projektinspektøren.

Kampagnen vil løbe over det næste år. Der vil ikke blive tale om det samme forbrug af resurser som nu over hele det næste år. Theo van Driessche kunne dog fortælle, at Otto trods sine 9000 år på bagen vil komme igen til januar.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.