Klaus Winther Djernes er usædvanlig ved i en alder af 21 år at være beboerdemokratisk aktiv som medlem af afdelingsbestyrelsen for den almene boligafdeling Ryhaven.
Men Klaus Winther Djernes er også usædvanlig ved at være aktiv i den almene boligbevægelse sammen med politisk at have en liberal grundholdning. “Folk undrer sig over, hvordan jeg får det til at hænge sammen,” indrømmer Klaus Winther Djernes, “men jeg kan ikke se, hvorfor jeg som liberal ikke skulle kunne engagere mig i mit lokalområde og i de muligheder og problemer, der præger det.”
Ryhaven er ‘fed’ og ‘kanon’, men –
I samtalen med Klaus Winther Djernes lyder ord som ’fede omgivelser’ og ’kanon område’ i beskrivelsen af Ryhaven.
Men alt er ikke lutter lagkage i Ryhaven. Klaus Winther Djernes nævner indbrud som problem og finder det urimeligt, at man ikke kan være tryg for den slags i sit eget hjem. Dårlig affaldssortering falder ham også for brystet. Han ryster på hovedet over at se hårde hvidevarer smidt i container til småt brændbart affald.
Ryhaven er fra 1960’erne og har store problemer med fugt, tage og gulve. Klaus Winther Djernes ser arbejdet med en forestående renovering som en spændende udfordring og glæder sig til at være med i de beslutningsprocesser, han håber, fører frem til en vellykket renovering.
Kriminalpræventiv indsats
Forebyggelse af indbrudskriminalitet er et af de områder, Klaus Winther Djernes konkret arbejder med som medlem af afdelingsbestyrelsen. På det felt er han allerede en erfaren mand. Før han flyttede i Ryhaven, boede han sammen med sin kæreste i en ungdomsboliglejlighed på Ryhavevej. Her stod Klaus Winther Djernes som afdelingsformand i spidsen for en effektiv bekæmpelse af en voldsom indbrudsplage.
“Vi indså, at vi måtte gøre fælles front mod indbrud,” erindrer Klaus Winter Djernes, “vi holdt møder om problemet og erkendte, at vi måtte være fælles om en løsning. Det førte til udbredt interesse for at være med i afdelingsbestyrelsen.”
Engagement og interesse
Indbrud satte gang i det engagement, der bragte Klaus Winther Djernes ind i beboerdemokratisk bestyrelsesarbejde. Og samarbejdet med boligselskabets administration og driftspersonale vakte interessen.
Så da Klaus Winther Djernes flytter ind i Ryhaven, er det med den klare intention også her at stille op til bestyrelsesarbejde. Hvad beboerne i Ryhaven kvitterer for ved straks at vælge ham i afdelingsbestyrelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.