Når julefreden sænker sig over os, så sænker den sig desværre også over vores lokale idrætsforening Athletic South.
Som vi tidligere har beskrevet, så udløb den toårige projektperiode i sommer. Meningen var så at forankre projektet i en almindelig forening. Der blev afholdt stiftende generalforsamling og valgt en bestyrelse. Men det har vist sig at være vanskeligere end som så at etablere en lokal idrætsforening.
Den øjeblikkelige situation er nu, at Athletic South lukker ned i en periode, men satser på at komme i gang igen engang i foråret. Fritids- og Ungdomsskoleleder Johs Justesen siger: ”Vi har to trænere tilbage, og dem har jeg været nødt til at sige til at vi må stoppe her til jul, der er simpelthen ikke penge til at fortsætte.”
Resterne af bestyrelsen har taget kontakt til DGI og til Århus Kommunes Sport og Fritid, hvor der er ansat konsulenter, som kan hjælpe med at konstruere en ny model. Det der nu skal forsøges, er at etablere et samarbejde med en af de store gamle idrætsforeninger, som har aktiviteter i området. Måske som en satellit i Viby Syd.
”Vi lukker ned for vinteren og holder en pause i foråret, hvor vi arbejder på at skabe kontakt til en af de større idrætsforeninger, der er i området, for at etablere et samarbejde, der på sigt kan få det til at køre. De kan en masse af det praktiske foreningsarbejde, som vi behøver hjælp til” slutter Johs Justesen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.