Det er lørdag, og der er højt humør og aktivitetsdag i Globus1 på Gudrunsvej. Projektansvarlig Mathias Strand, 27, er omgivet af jublende glade børn og er oven i købet så venlig at fortælle lidt om Mellemfolkeligt Samvirkes aktiviteter i området generelt.

Til sommer arrangerer Mellemfolkeligt Samvirke for tredje gang en større sommerskole for danske og etniske børn i alderen 6-10 år. Denne gang med emnet Østeuropa. Bestræbelserne går på at få folkedansere, dukketeater eller lignende fra Tjekkiet til at komme forbi.

Mathias Strand er som de øvrige projektdeltagere frivillig.

”Vi kommer alle fra resursestærke familier. Skolen har kørt i to år, og vi går til det med sådan en ´stille og rolig´-attitude – netop fordi det er frivilligt. Det er virkelig spændende,” fortæller Mathias Strand.

Mathias Strand tog i sommers uddannelsen til cand.mag. i historie og nyder denne lille legeplads for ham og alle de andre deltagere. ”Der er faktisk ingen frustrationer i det, det er virkeligt spændende, fordi vi på denne måde giver noget af os selv til andre, der ikke har så mange resurser,” siger Mathias Strand.

Giv de unge oplevelser 
I sommers arrangerede Mellemfolkeligt Samvirke en større sommerskole i Globus1 for danske og etniske børn i alderen 6-10 år. Titlen var ”Latinamerika i børnehøjde” og var en succes.

”Vi ønsker at give disse børn bedre mulighed for at komme tættere på hinanden,” fortæller Mathias Strand og understreger dermed, at det ikke ´blot´ er, hvad man med lidt ond vilje kunne kalde ´social nødhjælp´.

”Jeg tror faktisk, at det vil give et positivt udbytte, – simpelthen fordi børnene af både dansk og etnisk oprindelse vil skulle forholde sig til noget, de ikke kender.
Det er netop det, der er tanken med det her,” forklarer Mathias Strand.

Det er jo børn i alderen max. 10 år, så det skal ikke være alt for tungt. ”Jeg vil godt prøve at give det lidt et skolepræg, men det skal på ingen måde blandes sammen med skolegangen,” siger Mathias Strand. Derfor har han heller ingen planer om at bede skolerne om at deltage i nogen form for evaluering af samarbejdet. Han fortæller dog, at der er et samarbejde med skolerne vedrørende omtalen af sommerskolen, men ”det vigtigste er at give disse børn en god sommerferieoplevelse,” fortæller Mathias Strand om arrangementet, som ovenikøbet er gratis – kommunen betaler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.