Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj er andet og mere end ændringer i bydelens byggeri, færdselsårer og arealer. Arbejdspladser skal skabe nyt liv i området. Århus Kommune vil gå foran ved at flytte kommunale arbejdspladser til Gellerup.
De første 86 arbejdspladser er besluttet
Borgmester Nicolai Wammen bekræfter, at der flyttes 500 kommunale arbejdspladser til Gellerup i perioden 2010-2015. Konkret har Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse besluttet at flytte Jobcenter Vest med 86 arbejdspladser til Gellerupparken.
Dog tilføjer borgmesteren: ” Det er endnu ikke afgjort, hvilke andre kommunale arbejdspladser der flytter til området, men i vurderingen heraf vil der blandt andet blive lagt vægt på borgerrettede funktioner, som har kontakt til den brede befolkning.”
Lokal ønskeseddel
Aarhusvest.dk har bedt Helle Hansen, der er formand for Fællesrådet i Gellerup og afdelingsbestyrelsesformand for Gellerupparken om hendes personlige ønskeseddel til arbejdspladser i Gellerup.
Helle Hansen mener, at magistratsafdelingen for børn og unge bør overveje at flytte funktioner til Gellerup. De kan allerede flytte ind i den ledige Nordgårdskole.
Også magistratsafdelingen for kultur og borgerservice har aktiviteter, der kan flyttes til Gellerup. “Hvad med for eksempel at placere et sekretariat for Kulturby 2017 i Gellerup?” spørger Helle Hansen.
Ny politistation og Boligsocialt udviklingscenter til Gellerup?
Men Helle Hansens ønskeseddel til arbejdspladser omfatter også statslige institutioner. Hun peger på arealet langs Ringvejen som oplagt til en ny politistation for Østjyllands politi, fordi det er meget nemmere trafikalt at komme omkring herfra end fra Midtbyen. Også regeringens nyeBoligsocialt Udviklingscenter bør placeres i ’Danmarks største ghetto’.
Ifølge borgmester Nicolai Wammen vil økonomiske forhold forbundet med udflytningen af kommunale arbejdspladser blive vurderet. Hertil siger Helle Hansen, at jorden er billigere i Gellerupområdet end i Midtbyen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.