Der var lagt op til dramatik, da Toveshøj holdt ekstraordinært beboermøde. Var forslaget fra afdelingsbestyrelsen om en kollektiv indmeldelse i Lejernes Landsorganisation (LLO) udtryk for mistillid til boligforeningens administration og bestyrelse?
Eneste dramatik var imidlertid, at afdelingsbestyrelsen skiftede formand umiddelbart inden mødet.

De omkring 25 beboere, der var mødt op, fik en nøgtern drøftelse af problemerne. Den nye formand, Troels Bo Knudsen, afviste, at der var mistillid til administrationen, men LLO havde mulighed for at tilbyde billige kurser, der kunne ruste de folkevalgte til et kvalificeret samspil med administrationen. Jørgen D. Jensen fra LLO gave udførlig redegørelse for organisationens indsat.

Den almene sektor skal kunne løse problemerne selv
Hans Esmann Eriksen fra foreningsbestyrelsen udtrykte vist manges mening, da han sagde, at LLO’s konflikttankegang passede til det private boligmarked , og det almene byggeri burde kunne løse problemerne selv. Flere gav til kende, at afdelingen i forvejen var repræsenteret i Boligselskabernes Landsforening og kunne få hjælp i Beboerklagenævnet.

Beboerdemokrati og Landsbyggefonden
Jørgen D. Jensen fremhævede da også LLO’ overordnede indsat for at bevare beboerdemokratiet og forsøg på at sikre Landsbyggefondens midler. Her blev han imødegået af boligforeningens direktør Torben Overgaard, der forsikrede for, at BL også kæmpede for disse sager. Han benyttede endnu en gang lejligheden til at fremhæve, i hvor høj grad den siddende regering misbruger Landsbyggefondens midler og bruger lejernes penge til opgaver, der burde betales af hele samfundet.

Et forslag om at sende indmeldelsen til urafstemning blandt beboerne blev forkastet. Samme skæbne fik  selve forslaget.

Formanden Troels Bo Knudsen takkede i sine afsluttende bemærkninger for et godt møde og beklagede, at afdelingsbestyrelsen ikke mente, der var penge til at bevilge gløgg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.