Renoveringsplan for Skovgårdsparken udvides med banebrydende energibesparelser
I de sidste mange år har en renovering af Skovgårdsparken været planlagt. I foråret kom endelig en kommunal garanti for støttede lån på 110 mill. kr. fra Landsbyggefonden. ”Afdelingsbestyrelsen, entreprenør og  administrationen har imidlertid arbejdet videre med forslagene for at opnå energibesparelser,” fortalte afdelingsbestyrelsesmedlem Vagn Eriksen i en indledende redegørelse på et ekstraordinært beboermøde.
Passivhuse
Brabrand Boligforenings næstformand Keld Albrechtsen supplerede med at fortælle om foreningsbestyrelsens studietur til Schweiz og Østrig. Her er man langt fremme med energibesparelser. Her er indrettet passivhuse, der bruger langt mindre brændstof, da de opvarmes med varm luft fra varmepumper og er bedre isolerede.
Skovgårdsparken har Brabrand Boligforenings fulde støtte til at iværksætte projektet. I det videre perspektiv kan ventes meget høje priser på traditionel energi. ”Regeringen ønsker grønne afgifter, og dem kan der skrues op for,” sagde Keld Albrechtsen. ”Der bliver rigtig store besparelser at hente for beboerne ved at overgå til alternativ energi. Afdelingsbestyrelsen er på forkant med udviklingen. Held og lykke!”
Omkostninger
Den efterfølgende debat drejede sig især om projektets omkostninger. Der skal snarest sendes en supplerende ansøgning til Landsbyggefonden, og en huslejestigning er uundgåelig. ”Men,” forklarede Keld Albrechtsen, ”boligudgiften skulle gerne blive neutral, da besparelserne ved projektet gerne skulle modsvare huslejestigningen.”
Alle tidligere beboermødebeslutninger står ved magt, og planen er stadig at rive højhuset ned og genhuse beboerne, men afdelingsbestyrelsen med den nyvalgte formand Jesper Fræer bad om en accept fra beboermødet af det nye forslag. Det er en forudsætning for en yderligere bevilling fra Landsbyggefonden.
Forslaget blev derefter godkendt med overvældende flertal.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.