"Vi har gennem det meste af 2008 oplevet, at specielt en del af de unge har haft en dominerende rolle i negativ forstand. Det har til tider været gadens parlament, som har sat dagsordenen for Vestbyen," siger Else Christensen, der er formand for Boligselskabet Præstehaven, i et tilbageblik på året, der gik.
Senest har der været uro og ballade i Herredsvang. De fleste husker nok også brandstiftelser i Gellerupparken. Også i Hasle, hvor Boligselskabet Præstehaven har hovedparter af sine almene boliger, har man mærket til problemer med utilpassede unge.
I Bispehaven forsøgte en del unge i sommerperioden på en uheldig måde at spille en afgørende rolle på nogle få områder i afdelingen.
Fælles indsats virker
Else Christensen fremhæver en fælles indsats fra politi, socialforvaltningen, boligselskabet og SSP som årsag til, at der igen kom ro i det plagede område. "Men," tilføjer Else Christensen, "desværre er der stadig en mindre gruppe, der forvilder sig til at skabe uro og dermed utryghed mod enkelte beboere i Bispehaven. Det skal der gøres alt for at stoppe for at skabe den nødvendige fremgang."
Behov for analyse, dialog og fortsat handling
For at skabe ny fremgang i 2009 er det efter Else Christensens mening nødvendigt at få lavet en grundig analyse af, hvad de unge kan, og hvad de forventer af fremtiden og ikke mindst en afklaring af, hvordan de kan få deres ressourcer i anvendelse enten i forbindelse med uddannelse, arbejdsmarked eller i fritidsliv. Else Christensen er ikke i tvivl om, at det kræver at søge ind til de unge gennem dialog.
"Gør vi ikke indsatsen nu, vil vi igen løbe ind i de samme problemer som tidligere, og vi kan frygte, at problemerne bliver forstærket."
Samtidigt peger Else Christensen på, at samfundsbetingelserne lige nu går i den forkerte retning. Flere vil sikkert blive arbejdsløse og en del af det økonomiske grundlag forsvinder. Det kan medvirke til frustration og en mere aggressiv holdning. Der skal arbejdes hen i mod bedre forståelse for alle parter og for, at der skabes en positiv indstilling og ejerskab til eget område.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.