Siden borgermødet om uroen i Herredsvang, der fandt sted i december 2008, har Socialforvaltningen intensiveret sin indsats i området. Det sker i et samarbejde mellem Politiet, Boligforeningerne, SSP, Børn og Ungeafdelingen ved Århus Kommune, samt Socialcenter Centrum.
Lettere at undgå ballade
Der bliver holdt møder, hvor der udveksles information og synspunkter: Et konkret og synligt resultat er, at der nu er vagter i Kulturhuset. Det er væsentligt nemmere at komme ballade i forkøbet. "Nu kan vi være langt mere konsekvente. Ballademagere skal ikke være der. Vi koordinerer vores indsats med Politiet, som tager sig af de situationer, der opstår i det offentlige rum på torvet", siger Socialchef Bent Nielsen fra Socialcenter Centrum.
Inden længe skal der indkaldes til forældremøde. En lektiehjælpsordning er allerede etableret, og der er planer om at iværksætte mange flere aktiviteter for unge. Det kan for eksempel dreje sig om musik eller sport. Det er også meningen, at Herredsvang Torv skal indrettes kriminalitetsforebyggende samtidig med, at det bliver pænt at se på.
Kontakt til familier
"Vi har fået underretninger om familier med sociale problemer, og dem har vi kontakt til. Samtidig er Politiet gået i gang med at skrive bekymringsbreve. Jeg kan ikke komme ind på, hvad vi gør i konkrete sager, men vi vil typisk prøve at støtte den unge, så vedkommende ikke bruger al sin tid foran Kulturhuset, men i stedet for deltager i aktiviteter, eventuelt med støtte fra en voksen kontaktperson. Vi laver også aftaler med forældrene om, hvordan de skal agere i forhold til børnene: Hvornår skal de unge komme hjem, og hvordan skal de opføre sig. Vi giver dem en periode til at forbedre sig, og derefter følger vi det op", siger Bent Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.