Manglende huslejebetaling fører til udsættelsessager i almene boliger. Det er ulykkeligt for de udsatte. Ikke mindst, når børn er med i at dele den oplevelse.
Men det er også et problem for de almene boligafdelinger, som udsættes for at lægge huslejerestancer og øvrige omkostninger ved en udsættelsessag oven i de øvrige beboeres husleje. Hvis udsatte beboere ikke kan betale, eller hvis fraflyttede med huslejerestancer ikke kan betale.
Store beløb på spil
At det kan løbe op i store beløb, viser en netop afsluttet sag i Boligselskabet Præstehaven. En tidligere beboer i Bispehaven flyttede fra en huslejerestance og fraflytningsregning på 150.000 kr. Efter fire (!) års behandling i retssystemet er det blevet til en samlet udgift på 250.000 kr. Det er den tidligere beboer dømt til at betale. Hvis den pågældende kan. Ellers havner udgifter og omkostninger på de 250.000 kr. hos Bispehaven og dens beboere.
Flere udsættelser på landsplan, men færre i boligorganisation i Århus Vest
Forretningsfører Allan Søstrøm oplyser dog, at tendensen til udsættelser ikke er stigende i Boligselskabet Præstehaven.
I modsætning hertil stiger antallet på landsplan af fogedudsættelser på grund af manglende huslejebetaling ifølge Bladet Boligen (nr.1, 2009). I Århus kommune var antallet af fogedudsættelser 196 i 2007. Alene i første halvår af 2008 var tallet 113.
At der ikke er en stigning i Boligselskabet Præstehaven, tilskriver Allan Søstrøm det forhold, at der er færre fraflytninger end tidligere. Og de færre flytninger i specielt Bispehaven, som er Boligselskabets største boligafdeling, ser Allan Søstrøm som en positiv effekt af den gennemførte renovering af Bispehaven. "Og så er der efterhånden ryddet op i dårlige betalere," tilføjer Allan Søstrøm.
Hjælp på vej?
Bladet Boligen omtaler en række initiativer i et lovforslag fra Velfærdsministeren til at imødegå huslejerestancer og udsættelser i den almene boligsektor.
Og af satspuljemidler er afsat 154 mill. kr., hvoraf også almene boligorganisationer kan søge dækning i perioden 2009 – 2012 af udgifter ved restancer og udsættelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.