Der kommer til at ske store forandringer på Herredsvang Torv. Grundejerforeningen Kappelvænget arbejder konkret med planer om Trafikchikaner, så det ikke bliver muligt at køre så hurtigt på knallert på torvet. Det bliver ikke helt enkelt, for der er mange hensyn, der skal tages.
"Vi regner med, at der blandt andet skal lægges kampesten ned forskellige steder, men vi skal selvfølgelig gøre det på en måde, så det på den ene side er effektivt og på den anden side ikke blokerer redningsvejen for Brandvæsenet," siger Henrik Oest fra grundejerforeningen.

Allerede på det borgermøde, der blev afholdt i december sidste år, problematiserede Henrik Oest torvets indretning. Hvis torvet ser nedslidt ud og ikke vedligeholdes ordentligt, er der større risiko for hærværk. Rigspolitiets ekspert i kriminalpræventiv indretning af offentlige rum er kommet med en række anbefalinger. Forleden blev der afholdt et møde i Kulturhuset, hvor lokale aktører deltog. Henrik Oest er tilfreds med udbyttet af mødet og de ideer, der kom frem. Det er dog ikke alle, han anser for at være lige realistiske:

Øjne, ikke kameraer
"Udeservering i sommerperioden kunne være en rigtig god ting, men jeg tror ikke at Fakta umiddelbart er indstillet på, at der skal flere ruder i butikken, sådan at man bedre kan se, hvad der sker på torvet," siger Henrik Oest.
Den overodnede hensigt  med de to intiativer er, at flere skal kunne se, hvad der foregår på torvet. På den måde forebygges hærværk. Et menneskeligt alternativ til den omdiskuterede videoovervågning.

Den fremtidige indretning af Herredsvang torv eksisterer endnu kun som tegninger. Finansieringen er heller ikke faldet på plads endnu. Henrik Oest regner med, at forbedringerne vil ske løbende, efterhånden som der bliver skaffet penge til de forskellige projekter. Hentik Oest ser gerne, at flere lokale grundejerforeninger bliver involveret i projektet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.