Kendskabet til arbejdet med den stort anlagte helhedsplan med mange nye ideer for Gellerupparken og Toveshøj er overraskende stort blandt beboerne i området. Der er også stor opbakning til konkrete elementer i helhedsplanen. Det tyder en netop gennemført beboerundersøgelse på.
Bredt kendskab til helhedsplan blandt deltagere i undersøgelse
Ifølge undersøgelsen har over 40% kendskab til helhedsplanen, og ikke mindre end 70% kender til dele af helhedsplanen. Opbakningen til ideer i helhedsplanen svinger mellem 50% og 70%.
Undersøgelsen bygger på besvarelse af et spørgeskema fra 218 husstande. Det er ganske vist kun ca 10% af områdets husstande og mindre end 30% af de 754 husstande, der blev bedt om at deltage i undersøgelsen.
Det Boligsociale Fællessekretariat, der står bag undersøgelsen, mener dog, at undersøgelsen giver nogle interessante fingerpeg, selv om dens resultater må tolkes med en vis forsigtighed.
Behov for bedre forhold for børn og unge
Undersøgelsen bekræfter således, at der er stor utilfredshed med vilkårene for børn og unge i Gellerupparken og Toveshøj. Underforsyningen af fritidstilbud, sammenlignet med det øvrige Århus, mærkes blandt deltagere i undersøgelsen.
Flest tilfredse blandt danskere
Der er i undersøgelsen flere tilfredse end utilfredse med at bo i Gellerupparken og Toveshøj. Mere overraskende er det, at tilfredsheden er mere udbredt blandt etniske danskere end blandt øvrige deltagere i undersøgelsen. Og tankevækkende er det, at tilfredsheden ser ud til at være mere udbredt blandt beboere, der har boet længere tid i området.
Undersøgelsen tyder på, at gruppen af danske kvinder, der har boet flere år i området, har den største andel af tilfredse beboere.
Alligevel ønsker over halvdelen af de 218 husstande i undersøgelsen at flytte. En medvirkende årsag hertil er larm, uorden og kriminalitet. Det kan ikke udelukkes, at resultatet er påvirket af, at undersøgelsen blev foretaget i en periode stærkt præget af brandstiftelse på en børnehave. Den begivenhed berørte mange i området og var stærkt profileret i pressen.
Det Boligsociale Fællessekretariat understreger, at undersøgelsen hverken er den hele eller endelige sandhed om Gellerup, og at undersøgelsen ikke kan stå alene.
Se undersøgelsesrapporten på www.bydele.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.