Lykkeskolen er bygget sammen med Bazar Vest. I forhallen hænger Danmarks Riges Grundlov og FN’s erklæring om menneskerettigheder.
Lederen, Ahmad Moussa, fortæller beredvilligt om skolens forudsætninger. Den er en friskole. Ifølge loven skal friskoler kunne være anderledes end folkeskolen og dække særlige behov.

”Det indebærer ikke nødvendigvis den store forskel fra folkeskolen. Her er normal undervisning som i andre skoler, og vi ligner folkeskolen meget. Forskellen er, at arabisk og islam indgår i undervisningen med ca. 4 timer om ugen afhængigt af klassetrin. Men vi har alle almindelige danske fag. Hovedfagene har samme antal timer, mens f.eks. idræt har et mindre antal timer. Arabisk og religion kombineres med den øvrige undervisning og foregår i samarbejde mellem lærerne.” forklarer han.
Skolen har 16 lærere. De fleste er danske, men der er også arabiske. Han henviser stolt til en flot tilsynserklæring, skolen lige har fået fra Århus Kommune.
Der er ikke plads til ret mange flere elever
Lukningen af Nordgårdskolen har ikke haft særlig betydning for skolen. Der er ikke plads til flere elever. ”Nogle forældre har søgt, men vi havde ikke plads,” siger Ahmad Moussa.
”Der har i øvrigt ikke været særlig mange ansøgere. Det kan skyldes, at forældrene godt ved, der ikke er plads. Vi har plads til omkring 200 elever lidt ahængig af, hvilke klassetrin det drejer sig om. 95% af eleverne kommer fra Gellerup og Toveshøj. Skolen er et valg fra forældrenes side. Vi stiller krav om samarbejde og indgåelse af kontrakt. De betaler omkring 700 kr. om måneden i skolepenge, men der ydes søskenderabat.
Hensigten
”Formålet med undervisningen er at skabe en person, der er egnet til fællesskab og har en positiv måde at gå ind i samfundet på. Integration betyder, at elever skal indgå åbent i samfundet og acceptere andre,” slutter Ahmad Moussa.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.