Det Boligsociale Fællessekretariats rapport om en beboerundersøgelse i Gellerupparken og Toveshøj efterlyser flere og mere ’åbne’ klubber eller væresteder med interessante tilbud for børn og unge.
Ifølge rapporten ville det med stor sandsynlighed kunne forebygge, at grupper af teenagere bevæger sig rundt i området uden voksenkontrol i både dag- og aftentimer.
Børn og unge med i helhedsplan
Jens Møller, der er leder af Det Boligsociale Fællessekretariat, tilføjer, at netop egnede tilbud til børn og unge bør få central placering i den kommende helhedsplan for Gellerup og Toveshøj: "Det er vigtigt, at der i helhedsplanen indtænkes plads og rum til børn og unge."
Gelleruppparken har været udsat for lukning af den lokale folkeskole. Kommunen har undersøgt, hvordan det er gået for tosprogede elever, der er flyttet til andre skoler uden for området. Rådmand Louise Gade siger ifølge flere aviser, at flytningen har løftet det sproglige niveau for børnene og derfor været en succes.
Fritidsaktiviteter som kompensation for sociale omkostninger
Beboerundersøgelsen antyder, at det ikke har været uden omkostninger. Børnenes skoleflytning har tilsyneladende en betydning for deres netværk og venskaber i boligområdet. Sandsynligheden for, at børn med skolegang i området ofte leger med andre børn i området ser ud til at være væsentlig højere, end at børn med skolegang uden for området gør det.
Jens Møller hilser de sproglige resultater velkommen, men er bekymret for en negativ social effekt for boligområdet: "Børn er kontaktskabende, og de betyder meget for netværksdannelse mellem forældrene. Derfor er der god grund til at kompensere for tabet af en lokal folkeskole og for skoleflytninger ud af området med nye og forbedrede fritidsaktivitet. Det kan bøde på de sociale omkostninger ved en skolepolitik med fokus på det enkelte barns sproglige udvikling."
Information skaber engagement
Beboerundersøgelsen peger på, at der er potentialer blandt beboerne, der ikke kommer til udfoldelse. Mere og bedre information om beboernes muligheder for at være aktive og at bidrage til deres boligområde kan skabe engagement.
Jens Møller opfordrer Århus Kommune og Brabrand Boligforening til at bruge alternative kanaler til information. Som eksempel nævner Jens Møller, at Sporttrack har gode erfaringer med at sprede informationer gennem SMS-kæder.
"Også resursepersoner i området har stor betydning for at få budskaber bredt ud gennem foreninger og netværk," påpeger Jens Møller.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.