Venstres bulldozerforslag i Gellerupparken har fået mange beboere til at frygte for nedrivning. Det har fået afdelingsformændene i Gellerupparken og Toveshøj til at skrive dette åbne brev:
"Rådmand Gert Bjerrregaards visioner for fremtidens Gellerup har sammen med overskrifter i JP Århus og indslag i TV2 Østjylland fået flere beboere til at tro, at det allerede er besluttet, at der skal rives seks blokke ned i Gellerup.
Dette er ikke korrekt – og afdelingsbestyrelserne i Gellepparken og Toveshøj beklager meget, hvis nogle beboere er blevet unødvendigt foruroliget.
Sammen med Brabrand Boligforenings bestyrelse har undertegnede afdelingsformænd i løbet af det seneste år deltaget i forhandlinger med Århus Byråd om at udarbejde en helhedsplan – hvis mål er:
at ændre Gellerupparken og Tovestøj fra et socialt udsat boligområdet til en attrativ bydel”.
I foråret har der været holdt fire workshops i GLOBUS1 med fire rådgiverteams, hver har udarbejdet deres bud på fremtidens bydel.
En stor inspirationsgruppe med en række lokale repræsentanter har deltaget i alle workshoppene, som nu er afsluttet med en dommertænkning, der har vurderet de fire rådgiver forslag.
Som udgangspunkt har det aldrig været Brabrand Boligforening eller afdelingsbestyrelsens ønske, at der skal nedrives blokke. Men når helhedsplanen om et år er færdigudarbejdet, kan det blive nødvendigt at tilpasse enkelte blokke – eller måske ligefrem nedrive blokke for at skaffe plads til de ønskede forandringer.
Men som afdelingsbestyrelser vil vi gerne understrege, at vi ikke vil nedrive blokke bare for at fjerne blokke. Vælger vi at rive en blok ned, bliver det kun i forbindelse med, at blokken bliver erstattet af noget bedre.
Om der skal væltes blokke eller nedlægges lejligheder i nogle blokke, er der i dag ingen, der ved. Vi forventer tidligst næste år at være i stand til at udpege, hvilke blokke, der måske vil blive berørt af helhedsplanen.
I afdelingsbestyrelserne har vi hele tiden vidst, at en så stor plan vil komme til at betyde interne flytninger for nogle beboere. Men helhedsplanen indeholder en ”tryghedsgaranti”, der lover, beboere, at ingen vil blive tvunget til at fraflytte området, på grund af de fysiske forandringer planen måtte bringe.
Du kan læse mere om helhedsplanen på http://www.brabrandbolig.dk og du er meget velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen med spørgsmål.
På vegne af afdelingsbestyrelserne i gellerup og Toveshøj."
Helle Hansen, Afdelingsformand, Gellerupparken
Troels Bo Knudsen, Afdelingsformand, Toveshøj

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.