Sidst i januar holdt Kvindehuset i Århus konference for at rette fokus mod de mange tilbud der er for kvinder her i byen – især kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. En lang række af byens kvindeorganisationer var inviteret med det formål at udbrede kendskabet til de mange gode kræfter, der arbejder i byen, og at skabe et tværfagligt netværk.

Influenza var skyld i et vist frafald, men 21 organisationer tog imod chancen for at præsentere sig for en meget interesseret forsamling. Diskussionen var livlig i plenum efter en intensiv præsentationsrunde og en lækker frokost, og det blev besluttet at gøre konferencen til en årlig begivenhed.

Der blev også udtrykt behov for et forum, hvor de forskellige faggrupper kan få ny viden, diskutere relevante emner og dele helt konkrete erfaringer fra deres eget område. På den måde kan vi styrke egen og fælles indsats. Det blev derfor besluttet udbygge et levende tværfagligt netværk igennem tre årlige fyraftensmøder, hver især med et hovedemne, men samtidig med god tid til at tale sammen. Det faglige netværk er åbent for andre foreninger, organisationer og initiativer og udbygges løbende.

På Kvindehusets hjemmeside vil man fremover kunne finde link til de enkelte organisationer der deltager i det faglige netværk.

Den store interesse for samarbejde og videns-deling viser, at Kvindehuset i Århus med dette initiativ har ramt et virkeligt behov.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.