Bispehaven i Hasle har nået positive resultater ved en mere traditionel renovering end en storstilet helhedsplan. Som det nu er fremme i forhold til Gellerup og Toveshøj, er der heller ikke ryddet boliger i Bispehaven for at opnå en positiv udvikling.
Formanden for afdelingsbestyrelsen i Bispehaven Leif Scherrebeck understreger behovet for, at fysiske og bygningsmæssige forbedringer ikke står alene. Der er behov for boligsocialt arbejde.
Fællesskab gennem boligsocialt arbejde
"Boligsocialt arbejde sætter gang i fællesskab," siger Leif Scherrebeck, og for ham har boligsocialt arbejde ikke kun at gøre med beboere, der skaber problemer for andre: "Boligsocial indsats for unge skyldes andet og mere end problemer fra utilpassede unge."
"Isolerede grupper blandt beboere må have hjælp gennem boligsocialt arbejde. Jeg mener f.eks., at ældre tyrkiske kvinders isolation er et boligsocialt problem i Bispehaven, selv om de ikke generer nogen. Isolation rammer også andre grupper og skyldes ikke alene sprog og kultur."
Leif Scherrebeck nævner den boligsociale indsats for børn. Det kan virke forebyggende, men han fremhæver boligsocialt arbejde som værdiskabende indsats. Han advarer mod kun at se boligsocialt arbejde som problembehandling, når skaderne er sket.
Den almene boligsektor betaler
Hovedparten af det boligsociale arbejde finansieres af beboerne i det almene boligbyggeri. Det kan være direkte over huslejen eller indirekte gennem beboernes huslejekroner indbetalt til Landsbyggefonden.
"Det viser den almene boligsektors styrke og værdi, at huslejefinansiering finder sted uden nævneværdi kritik. Vi løfter en samfundsmæssig opgave, der ikke drives af forpligtelser udefra, men indefra af egen fri vilje og beboerdemokratisk engagement," lyder det med overbevisning fra Leif Scherrebeck.
Helhedsplan med boligsociale perspektiver
Toveshøj er, som en del af Brabrand Boligforening, omfattet af en helhedsplan for Gellerupområdet.
Afdelingsbestyrelsens formand Troels Bo Knudsen ser ikke alene det boligsociale arbejde som en nødvendig forudsætning for at udvikle fællesskab. Den helhedsplan, der er på vej, bør efter Troels Bo Knudsens opfattelse være en forpligtelse ud over det rent bolig- og erhvervsmæssige: "Helhedsplanen bør indeholde bedre lokaliteter til foreninger og fælles aktiviteter. Desuden har afdelingsbestyrelsen et stort ønske om et sundhedshus."
Troels Bo Knudsen peger på behov i forhold til ældre; ikke kun for fester og arrangementer, men daglige aktiviteter. Og han understreger, at mange børn og unge kun har ’gaden’.
Troels Bo Knudsen finder det chokerende, at en gæst kunne gøre den iagttagelse i Toveshøjs udemiljø, at – "børnene leger ikke, de er der bare".

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.