Parkerne i Hasle er på dagsordenen, når Hasle Fællesråd afholder borgermøde mandag den 23. februar kl. 19-21 i Hasle Lokalcenter, Rymarken 118, indgang A.
Hasle Bakker, Klokkerparken, Præstevangsparken og parken bag Hasle Lokalcenter er til debat på borgermødet.
Vedligeholdelse og ‘Den levende Park’ på dagsordenen 
Hasle Fællesråd ønsker generelt en bedre vedligeholdelse af parkerne.
I Hasle Bakker er Skjoldhøjkilen indrettet med it-baseret undervisning. Det vil der blive orienteret om på mødet. Se også henvisningen nedenfor til tidligere artikel på Aarhusvest.dk. Hasle Fællesråd lægger desuden op til debat om samspil mellem Skjoldhøjkilen og Klokkerparken i form af konditræning og en løbeskole.
Et tredje hovedpunkt på borgermødet er projekt ’Den levende Park’.
Parkerne i Hasle er af Århus Kommune udvalgt til et af tre pilotprojekter for ’Den levende Park’. Det indebærer udarbejdelse af en parkudviklingsplan for hasleområdet. I det arbejde ønsker Kommunen både Fællesrådet og borgere i Hasle inddraget.
Borgerdeltagelse i parkudviklingsplan
Arbejdet med ’Den levende Park’ er en fortsættelse af et borgermøde i august arrangeret i et samarbejde mellem Hasle Fællesråd og Kommunens Natur- og Miljøforvaltning. Her deltog 35 hasleborgere i en debat om, hvordan der skabes mere liv i parkerne.
Vedligeholdelse blev prioriteret højt, og mødedeltagerne efterlyste flere kommunale kroner til vedligeholdelse af parkerne uden for Ringgaden. Også tryghed og sikkerhed i almindelighed blev sammen med bedre belysning sat på ønskesedlen som forudsætninger for en ’levende park’. Men for at skabe en levende park ønskede borgerne i august flere og bedre legepladser til at bøde på mangel på legeområder i Hasle. Udfoldelsesmuligheder for voksne og ældre blev ligeledes nævnt som bidrag, der kan være med til at realisere ’Den levende Park’.
Borgermødet den 23.februar er en invitation til beboerne i Hasle til at være med i den fortsatte debat om parkerne i Hasle. Og til at øve indflydelse på den parkudviklingsplan, der gør visionen om ’Den levende Park’ til virkelighed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.